Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5063
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de Espa˝a
Collection: Call number MSS/12619 | Antic 12619
Title of volume Casas nobles Original […] ( l llom, a tinta a l’anglesa)
Copied MartÝn Artal de Alagˇn y Pimentel, 7Ŕ. Conde de Sßstago ? (lletra del s. XVII nomÚs pot correspondre a aquest membre de la famÝlia), 1601 ? - 1700 ?

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I-II + 1-105 + I
Collation 12 26/4 32/4 4-58 64+1/1+4 7-128 136 1410
Page Layout 1 columnes (a tots els textos del volum)
28 lÝnies (f. 41)
Size relligadura 210 Î 158 mm (al pla anterior)
pÓgina 205 Î 153 mm (f. 41)
caixa 177 Î 120 mm (f. 41)
Hand itÓlica del s. XVII molt desacurada i de difÝcil lectura (ff. Ir-v prel., 96v-99r)
itÓlica altres mans (o mÓ) de la mateixa Ŕpoca, menys acurades que la principal (ff. IIr, 39v, 91r-94v)
itÓlica mÓ de la mateixa Ŕpoca, desacurada (ff. 103v-104v i probablement tambÚ al f. 106v)
itÓlica lletra del s. XVII, molt acurada (ff.1-6r, 11-37v, 40-90r)
Watermark creu dins d’un ˛val amb les lletres FR al peu (f. 5, 6 part inf. / 7, 8 part sup.)
creu dins d’un ˛val amb les lletres AA al peu (ff. 101 part inf. / 103 part sup.)
creu dins d’un oval amb les lletres IG (sˇn les mateixes lletres de forma i disposiciˇ que el ms. RAH 9/5868, per˛ la creu no tÚ remats) (ff. 85 part inf. / 88 part sup.)
altres Ús possible que a l’interior del volum hi hagi altres filigranes idŔntiques, per˛ amb lletres diferents al peu
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ
Other features Signatures: quaderns numerats en xifres arÓbigues en l’angle superior extern, aquesta numeraciˇ nomÚs Ús visible del quadern 1 al 8, quedant sense numerar un plec irregular entre el primer i el segon
Reclams: no en tÚ
Justificaciˇ: poc visible, aparentment a punta seca
Pautat: sembla correspondre al tipus senzill per a una columna (esquema 13 Derolez)
Perforacions: no es veuen
┌s de la primera lÝnia de la pauta: escrita
Condition Volum en bon estat de conservaciˇ, llevat dels marges dels primers folis que estan una mica desgastats i trencats, notant-se les restes de fongs a l’angle inf. extern. Sˇn en blanc els ff. 6v-10v, 38-39v, 90v, 99v-103r, 105r. Al f. II hi ha una taula posterior a la c˛pia del volum. El foli de guarda final Ús en blanc. Als de guarda preliminars es copien dos textos. Hi havia una foliaciˇ antiga que comenšava amb el f. 1 modern, a l’angle superior extern, per˛ que s’ha perdut en retallar-se el marge. Una foliaciˇ moderna, a llapis, numera tot el volum llevat de les guardes; hi havia abans d’aquesta una altra foliaciˇ a llapis, tambÚ moderna, que numerava 35 el primer foli del text de Tomic i 78 el darrer. Sense errades a la foliaciˇ.
Binding en pergamÝ flexible, tacada, amb restes de dues tires que servien per lligar el volum; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1753
Previous owners (oldest first) Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, cronista Z-88 1753 ad quem (exlibris al contraplÓ “De la Libreria de Dn. Juan | Alphonso Guerra”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecciˇ personal
Descrit per: Tomic et al. (2009), Hist˛ries e conquestes del realme d'Aragˇ e principat de Catalunya 47
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Justificacions etimol˛giques a la Catalunya del segle XV”, XXIX ColĚloqui de la Societat d'OnomÓstica (Teulada, desembre 2002) 513-4
Note El copista anotÓ dos cops el seu nom: f. II prel.: “Fue este libro ordenado y escrito de su misma | letra Por don hartal de Alagon, conde de | sastago el qual escriuio hasta el a˝o del so[..]”; f. 1: “Por Don Artal de Aragon, Conde de Sastago. llega asta el A˝o de 1509”; el comte signa al f. 83v. Tot i aixÝ hi ha tres membres de la famÝlia anomenats Artal d'Alagˇn, dos al s. XVI i un al s. XVII, que seria el copista del manuscrit si la lletra Ús de ple s. XVII.

No es veuen anotacions marginals. Al text catalÓ hi ha passatges subratllats a tinta on s’esmenta el cognom Pinˇs, p.e. f. 54r. Al verso de la guarda final es veuen uns apunts contables, el darrer dels quals diu:”a los muchachos y papel del libro dos cuartos”.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12271
Location in volume ff. 35-78v (fol. ant.)
ff. 40-83v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Hist˛ries i conquestes dels reis d'Aragˇ i comtes de Barcelona
Language catalÓ
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Capitol xvj. quitrata com lo prinšep Otger Cathalo entra enlaterra. | delos gots. ab xj. barones [sic] cabgran multitut. de gente [sic] conquista gran part | dela tierra
text: Deuen sauer que anlani delayncarnašio de Jesuchisto ques contaua .dccxxxiij. | enla prouinšia de guyana [sic] si ha un castell qui es apella cathalo prototes [sic] les gents | e era apellat lo dit prinšep Otger cathalo … [ 83v] … Lo Vescomte derrocaverti emosen joan rroger darill | Axi mateix Lo noble Vescomte deVol dona sa filla per | muller Al noble don Pedro Galceran de Castre. axi ma|tex en lo dit temps mori lamolt Alta Seniora [sic] Reyna | De Cipre en la šiutat de barcelona
Note Incomplet, capÝtol XV fins al que tracta del rei “don ferrando de Cas|tella fou lo 11. Rey de Arago e Comte de Barcelona | e segit Per la terra” (f. 80). S’afegÝ al final “en mayo de 1509. finis” i la firma d’Alfonso de Sastago. Al f. 39v una mÓ diferent a la del text explica les raons de la seva transcripciˇ: “Todo lo que de aqui esta escrito lo es|cribe el Protonotario [espai en blanc] que es asta donde a[aba]|ra otro papel como este es de notar que lo que se | sigue es de tomic y esto es ensuma la hazas [sic] hihe|chos que los decendientes delos nube [sic] caballeros | que entraron en catalu˝ia [sic] y emparticular [sic] de los | decendientes deuno de ellos que son los se˝ores | de la casa y apellido de Pinos y en el papel que | seallare dino la historia que comenšare”.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12532
Location in volume ff. 85-90 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Hist˛ries i conquestes dels reis d'Aragˇ i comtes de Barcelona (Llegenda del miracle de les cent donzelles)
Language catalÓ
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS intr.: [ 85] HOC EST Exemplum bone & fideliter Sumptum | Aquadam scriptura Jn pargameno [sic] scripta extrata [sic] aquodam | guarda final Libro Pargameno [sic] depostis [sic] ex hoperto [sic] recondito intašašio [sic] con|fratrie Sti stephani framenorum Barc. non Viciato non | cancellato nec yn aliqua Parte Suspecto Sed omni prorsus | Višio & Suspicione carente cuyus tenor talis est
text: o es que | en lani dela Jncarnašio de Jesuchrist mill cent quoranta | set fou feta Armada Per lo molt egregi em\a/gnifico Se˝or en Ra|mon berenguer Prinšep dearago ecomte de Barelona Per anar en Almeria Contra les barbars. gents Jnfels. e Perlo dit Prinšep foren | emprats tots los barons del prinšipat de Catalunia que sen Ana|sen ab ell enla dita Armada entre los quals barons hi fo amprat | lo molt noble varo en Galšeran galšeran de Pinos lo qual ana | ab lo dit Prinšep ese˝or en la dita guerra e fo elegit Almirant … [ 90] … La hu de aquells tres barons que edificaren lo dit monastir | e aquel pres abit de monjo emori dins breus dies al dit | monastir. laquell Jau en la tomba sua esemps ab los altres | barons al qual deu do santa gloria yn secula seculorum amen.
Record Status Created 2012-04-21
Updated 2015-07-12