Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5061
Authors Reina de Mallorca
Titles Ez yeu am tal qu'es bo e belh
Incipit & Explicits text: Ez yeu am tal qu'es bo e belh … ab amorosa pença
Date / Place escrit
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics [I=] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 6ï [II=] 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 6 8 4 6ï [III=] 8 8 4 4 4 6ï: [I=] aabaabbbcccbd [II=] aabaabbbcddceef [III=] ddeeeff
Associated Texts versos inserits en texid 1416 Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05
References (most recent first) Reina de Mallorca et al. (2003), “Ez yeu am tal qu'es bo e belh [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 55
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 216 , n. 92.1 (270:1)
Boccaccio et al. (1964), Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'únic manuscrit conegut (any 1429) 75
Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 369-373 , n. vii (ed. ref.)
Pagès (1934), “Les poésies lyriques de la traduction catalane du Décaméron”, Annales du Midi 206-208 , n. i
Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429) 61
Bourland (1905), “Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan literature”, Revue Hispanique 199
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 218-219
Milà i Fontanals (1878), Poètes lyriques catalans 66
Note l'esquema mètric i la rima han estat extrets de Parramon, que proposa aquesta reconstrucció com una hipòtesi
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8705
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. lxxjr-v f. 49r-v
Title(s) Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxj] La reyna de Mallorques
text: Ez yeu am tal ques bo e belh | E suy gaya col blanch solelh … [ lxxjv] … Que per vos mor | ab amorosa pença
Poetic Stanza 1 x 13, 1 x 15, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7244
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1716 (BITECA manid 1369)
Copied Sant Cugat del Vallès: 1429-04-05
Location in witness ff. xxvv-xxvj
Title(s) Reina de Mallorca, Ez yeu am tal qu'es bo e belh, escrit
Incipit & Explicits text: [ xxvv] Eu amb tal que es bo e bel | e suy gaya com lauzel … [ xxvj] … vn desesper me fer tant gen | qaunt [sic] lo say en la danca
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 13
References Boccaccio et al. (1964), Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'únic manuscrit conegut (any 1429) 75
Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note text escrit a línia seguida, corresponent als vv. 1-13 de l'edició de Cruzel
Record Status Created 2001-02-25
Updated 2011-03-21