Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5059
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/5868 | Antic E. 52 | Antic 52.27.2 | Antic 9-29-3
Title of volume historia de don Jayme de Arago Vltim compte de Vrgell ( al llom a ploma en tinta negra)
Copied Joan Pau Corsa para Jaume Ramon Vila, 1631-01 - 1631-02

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-84 + III
Collation 1-712
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
22 lÝnies (f. 16)
Size relligadura 205 Î 146 mm (pla anterior)
pÓgina 194 Î 140 mm (f. 16)
pÓgina 197 Î 140 mm (f. 1)
caixa 159 Î 82 mm (f. 16) (14 (marge sup.) + 16.143.16 + 8 (marge inf.) x 82/84 mm)
Hand del s. XVII
Watermark creu amb remats dins d’una llÓgrima, acompanyada a dreta i esquerra per uns signes no identificats i amb les lletres “I G” al peu
Pictorial elements Altres: volum sense decoraciˇ, llevat la distribuciˇ dels tÝtols i l’escut pintat de negre al f. 1
Other features Justificaciˇ: a tinta de color marrˇ clar per a les lÝnies verticals i punta de carbˇ per a les horitzontals
Pautat: la justificaciˇ segueix el model bÓsic per a una columna (Derolez 13), per˛ tÚ dues lÝnies suplet˛ries horitzontals, una a la part superior i altra a la inferior, comenšant l’escriptura al damunt de la primera d’aquestes lÝnies suplet˛ries
Perforacions: rodones, assenyalant els angles inferiors de la caixa i els de la segona lÝnia horitzontal superior
┌s de la primera lÝnia de la pauta: escrita o trepitjada
Reclams: de foli situats a l’angle inf. extern del verso
Signatures: numeraciˇ alfabŔtica de quaderns: A, B, [], D, E, [], G
Condition en bon estat de conservaciˇ. Sˇn en blanc els folis de guardes inicials i finals
Binding en pergamÝ flexible amb una lleugera forma de solapa i restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Pr˛sper de Bofarull i Mascarˇ, arxiver (Exlibris en una enganxina “De la Biblioteca | D║ Prospero de Bofarull┤┤ i a sota, a ploma “Que le cede Ô la Rl Academia | de la Historia”)
Associated persons Altres Rafael Cervera, erudit (al verso del foli final hi ha una nota procedent d'un dietari d'aquest erudit)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions C˛pia de manid 5058 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 704. Jaume Ramon Vila, 1624. Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecciˇ personal
Tractat a: Salas (1931), La fi del comte d’Urgell 17-8
Note Al capdamunt del primer foli, en lletra contemporÓnia a la c˛pia "mandonius Jllergens [?] regulus […] lib. 22”. Al f. 1v segell ovalat (vertical) a tinta negra de la R.A.D.L.H., i al f. 84v altre segell, mÚs modern en tinta vermella tambÚ ovalat (horitzontal): REAL ACADEMIA . DE LA HISTORIA. BIBLIOTECA.

Al f. 84v trobem les anotacions segŘents de lletra contemporÓnia: “Diluns al primer de Juny 1433 mori lo compte | de vrgell don Jayme en la preso de Xatiua y a|gue aquest dia 19 anys set mesos eset dies que | estaua pres Comptant del dia quie [?] reti al Senyor | Rey fonc lo dia dela sua mort enom cur de | dir com mori ne quil mata.. [sic]|Aquesta nota he copiada de un dietari de | Rafel ceruera en vn libre de quart.”

Posiciˇ de les antigues signatures: E. 52 (etiqueta de paper enganxada en la part superior del llom); Est. 52 |27 gr. 2a (a ploma a la part superior de la coberta anterior i repetit en un altre ordre en una anotaciˇ a ploma al contraplÓ anterior: Est. 27, gr. 2a E N║ 52); 9-29-3 (a llapis al contraplÓ anterior).
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12260
Location in volume ff. 1-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5477
Desconegut. La fi del comte d'Urgell
Language catalÓ
Date escrit 1466 - 1479
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 1] HISTORIA | DE DON IAYME DE | arago comte de | VRGELL | segon de aquest nom | [escut] | scrita en barcelona | per mi diego monfar. | y sors ciutada | 1631
tit.: [ f. 2r] Prolec ordenat per lo | molt Illustre y reuerent | senyor Iaume Ramon Vi|la Sacerdot
prol.: Per hauer tractat molts | auctors dela diclaratio [sic] ques feu | en la vila de Casp del regne de | arago dela persona del infant don | Ferrando de Castella en Rey de Ara|go per mort del rey don Marti vl|tim rey Catala de aquest regne … [ 6v-7r] … lo que es raho y tingal per molt | certa y vertadera Historia la qual | fiu copiar per Joan Pau Corsa Criat meu [fol. 7r] natural de Arenys demar bisbat | de Gerona quel sengue [?] enlos mesos | de Jener y Febrer del […] any 1624. [segell en tinta negra]
tit.: Historia y succes la|mentable de don Iau|me de arago comte de | urgell segon de aquest | nom cognomenat lo des|dichat
intr.: Copia de una scriptura priuada | que mes uinguda en mans sobre del | fet dela destructio del compte de | urgell en que se mostra que falten al|guns fulls y altes que part de ells | estan scrits y part squinsats
text: [punts suspensius a la c˛pia] Pensa que isques y fes reue|rentia al nouell rey elegit que ja | entraue per arago … [ f. 80v] … algun mal sens punitio
nota: Per donar conclusio ala present obra sola|ment vull commemorar lo que oy diuerses | uegades commemorar aun honorable | prom mercader de barcelona que fore pre|ceptor e mestre meu e per la gran benignitat | me trague dela casa de ma mare viuda … [ f. 84r] … que dins un cofre staue etc.
colofˇ: Assi se dona fi ala dita scriptura abla | Jmperfectio que lo lector pot ueurer y | pene deu esser per les rahons donades en | lo prolec
References (most recent first) Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: dataciˇ, transmissiˇ manuscrita, contingut ideol˛gic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
Record Status Created 2012-03-29
Updated 2018-02-23