Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 5055
Authors Desconegut
Titles Recepta per a les dones
Incipit & Explicits text: Recipe. Un gra d'almesc
Date / Place escrit 1450 - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4345
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10162 (BITECA manid 1617)
Copied Bartolomeus (el volum acaba amb: “Deo gratias. Bartolomeus” en lletres gregues, cf. Schiff), 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness f. 119
Title(s) Desconegut, Recepta per a les dones, escrit 1450 - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] pol vora per a[..]us ales dones la qual sa poden mengar
text: Recipe hun gra de al mesch … e sies masa es pes posauy hun parel de gotes de aygua ros e posau en hun pot de vidre e tacau
Associated Persons Atribució autoria: Joan de Tensa, cirurgià ( (una de les receptes transcrites per aquesta mà en castellà és atribuïda a))
Note aquesta recepta i la que la segueix (en català) i dues altres transcrites al verso del full (en castellà) foren copiades per una mà posterior, més cursiva
Record Status Created 2001-02-20