Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5054
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Joan Mahiques Climent
Title El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI
Source La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Source associated persons Pedro M. Cátedra (Dir.)
María Luisa López-Vidriero (Dir.)
María Isabel de Páiz Hernández (Ed.)
Place / Publisher Salamanca: Instituto de Historia el Libro y de la Lectura
Date / Location 1 2004: pp. 639-654
Source of Data for Works texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
texid 5174 Jaume Siurana ~ Joan Lluís Valentí ~ Andreu Martí Pineda… Disputa o procés de víudes i donzelles, escrit 1540 - 1560
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2095 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXVI/5/13. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1636 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-V-20. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1637 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-V-20 (2). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1761 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-V-58. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1741 Ed.: London: British Library, 11450a27 (1). València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1740 Ed.: London: British Library, 11450a27(2). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1738 Ed.: London: British Library, G.10953(2). València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1739 Ed.: London: British Library, G.10953(3). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1737 Ed.: London: British Library, G.10953(1). València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1662 Ed.: London: British Library, G.11031. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1763 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 2/1486. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1074 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/624. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1596 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1016. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1606 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1017. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1017 (segona part). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1592 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1061. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1609 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1167. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1601 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1396. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1605 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1723. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1602 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2695. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1599 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2886. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1598 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/5902. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1604 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6886. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1594 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6980. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1600 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8132. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1595 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8256. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1597 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10189. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1603 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10920. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1593 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13234. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13244. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1608 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13269. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1764 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13351. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1531 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (primer imprès). València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1675 Ed.: Montpellier: Municipale, V1792. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1654 Ed.: Paris: Mazarine, 22114. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1278 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 2941. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1712 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.9. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1684 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.10. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1709 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1710 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1711 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2098 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (1) CF. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1514 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (2) CF. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1643 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3/338 (3) CF. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1667 Ed.: València: Universitària, R-1/195. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1642 Ed.: València: Universitària, R-1/253. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1530 Ed.: València: Universitària, R-1/260. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1668 Ed.: València: Universitària, R-2/201. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1770 Ed.: Versailles: Municipale, Ms. 78. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Record Status Created 2003-02-04
Updated 2012-01-28