Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5046
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2003:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1096 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 480. 1441 [?] - 1460 [?]. Pseudo-Johannes Gerson, Les tres veritats (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1410.
manid 1779 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
manid 2665 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 3 Fol (2). 1491 - 1550. Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1739 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 2076 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 8 Fol. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-30. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 1559 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1868 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 754/2. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2077 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-25. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2099 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-II-11. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 2068 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 5-VI-11. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1760 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 5-VI-12. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1616 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-V-20/26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 2065 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8-VIII-13. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2066 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8-VIII-24. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1839 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-11. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1248 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-15. València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-22. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2069 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-27. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2790 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-5. Barcelona: Carles Amorós, 1532-10-12. Bartomeu Cucala, Confessionari molt útil per a les ànimes, escrit 1532 - ad quem.
manid 2478 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-24. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1909 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-62. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
manid 1554 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 4633. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1887 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-48. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1239 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-IV-9. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1244 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-12. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1245 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-29. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1414 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 3 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1369 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 16 Fol (1). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1366 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 106/80-4º. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
copid 1111 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 194-Fol. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1406 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-41. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2167 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2070 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-19. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1888 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Res 207-8. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2040 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148. 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
copid 1164 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 515. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1613 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/20. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1396 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/21. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1359 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/21. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1360 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/22. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2036 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), XVII-2526. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2650 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2096 MS: Firenze: Laurenziana, Rediano 149 (primera part). 1451 - 1460. Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem.
manid 2058 MS: Firenze: Laurenziana, Rediano 149 (segona part). 1431 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1769 MS: Firenze: Nazionale, Conventi Sopressi G-4-313. Bologna: Jaume d' Olesa i Pont, 1421-09-21. Desconegut, Lunari, escrit 1350 ca.
manid 2673 MS: Firenze: Nazionale, Palat. 1052. Firenze[?]:, 1391 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?].
copid 2118 Ed.: Firenze: Nazionale, Palat. 10.9.4.12. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1807 MS: Firenze: Riccardiana, 2048. 1365 - 1385. Marco Polo, Viatges de Marco Polo (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1320 [?].
manid 2421 MS: Firenze: Riccardiana, 2069. Barcelona[?]:, 1499 a quo. Pseudo Walter Burley, Vides de filosofs (tr. Bonanat Surer…), traduït 1490-01-01.
copid 2092 Ed.: Lisboa: Ajuda, 53-XI-12. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1984 Ed.: Lisboa: Nacional, H. G. 2495 V. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1394 Ed.: Lisboa: Nacional, Res 459 P. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1985 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 556 V. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1830 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/810. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1922 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/3516. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
copid 1255 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1462. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
copid 1485 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3377. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2074 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39576 i R/39577. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1536 Ed.: Madrid: Palacio, IX/8260. València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 1829 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/28. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2385 MS: Perelada: Palau, 091 Pri. Ciutat de Mallorca[?]: per a Pollença: Batlle reial [?], 1351 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1846 MS: Perelada: Palau, 091 Sèneca. 1381 - 1400. Lucius Annaeus Seneca, Tragèdies de Sèneca (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem.
manid 1996 MS: Perelada: Palau, 091 Tomich. 1448 [?] - 1520. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1568 Ed.: Perelada: Palau, 345(46.71)93 Constitucions. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2110 Ed.: Perelada: Palau, 347.79(46.71)(002) Consolat. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1453 Ed.: Perelada: Palau, 347.79(46.71)(002) Consolat. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2035 Ed.: Perelada: Palau, 833.5 P. Roi L. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2343 MS: Ripoll: Lambert Mata, XI. 1491 [?] - 1510 [?]. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2341 MS: Ripoll: Lambert Mata, XVI. 1561 [?] - 1575 [?]. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
copid 2053 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 9. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1511 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 129. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 2072 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 291. Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 2071 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 401. Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1858 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1429. València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1363 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1458. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1082 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.15. 1464-07-07 a quo. Domingo Bonfill… Consilia de emphiteusi ad Mercurianum Amalrici, escrit 1401 - 1420?.
manid 1762 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, H.III.24. Pedro de Pan y Vino, 1478 - 1490 [?]. Mohammed, Profecia de Mahomà (tr. Pedro de Pan y Vino…), traduït 1486 ad quem.
manid 1427 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, R.I.8. 1391 - 1400. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1011 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.I.3. 1401 - 1450. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1038 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.II.10. 1432 a quo - 1475. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425.
manid 1833 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.II.11. 1413 a quo - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
copid 2091 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Mesa 7-I-12. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1304 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 29-V-2 (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1312 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 29-V-2 (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2210 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 39-IV-13 (3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1443 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 29-V-2 (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1368 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 29-V-2 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 2089 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 23-V-9. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2085 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 33-I-8. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2087 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 34-I-6 1o. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2088 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 34-I-6 2o. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1314 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 39-IV-13 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1481 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 39-IV-13 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1494 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 39-IV-13 (4 i 5). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1839 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 42-I-21. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2086 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 67-VII-8. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2090 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 20-VI-4. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Record Status Created 2003-01-22
Updated