Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5037
City and Library Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Collection: Call number Protocols de Jaume Despont any 1383: Núm. 1145. Caixa 12
Title of volume Notula Jacobi de ponte Anni Millessimi ccc.lxxx.Tercij ( 11v ant., segons Barrerr)
Copied Tortosa: 1383 (data del protocol)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-257
Collation 123/24 246 344 452 548 618 71/1+3
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
34 línies (f. 3v)
Size relligadura 307 × 225 x 85 mm (coberta anterior)
pàgina 302 × 230 mm (f. 4)
caixa 235 × 170 mm (f. 4)
Hand cursiva catalana, lletra notarial
Watermark fruita en forma de codony (ff. 1-47 primer quadern)
lletra "R" amb antena (ff. 48-94 i 137-188 segon i quart quaderns)
gos llebrer (ff. 48-94 segon quadern)
arbre de tres branques o creu amb flors a les branques (ff. 94-136 quadern 3)
cercle dos, amb antena i creu (ff. 137-188 quart quadern)
anell amb antena i estel (ff. 137-188 quart quadern)
muntanya de tres cims amb creu petita (ff. 137-236 i també a partir del f. 237 quart, cinquè i sisè quaderns)
cercles dos concèntrics amb antena i aspa
Pictorial elements Caplletres: fetes d’una manera molt maldestra, en tinta negra, més fosca que la del text; les dues primeres, que obren el preàmbul i el text, de 5 i 4 unitats de pauta, respectivament; la resta són de 3 up
Il·lustracions s’han deixat amplis espais per a il·lustracions que mai van arribar a executar-se
Other features Justificació: sense pautat, escrit a línia tirada
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition Foliació moderna a llapis, de l’Arxiu. Restes en alguns folis d’una antiga foliació feta a ploma, de la qual en resten poques xifres. : El foli 11 (antic, 7r modern) és en blanc.
Binding en pergamí tou, original i reaprofitat (text en llatí a l’interior), feta molt malbé, restaurada en diversos moments en èpoques posteriors, afegint-hi la pell que anava mancant
Previous owners (oldest first) Jaume de Pont, notari Tortosa 1383 (Jaume de Ponte 1383: a ploma, tinta negra, escrit al marge superior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Tractat a: Bayerri i Bartomeu (1926), “Una descripció geogràfica novelesca en català del sigle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Volum foliat modernament. Entre els folis 132 i 133 (3r quadern) hi ha un taló que és part del foli 98; el taló no s’ha numerat com a foli, només s’ha anotat que és continuació del foli 98. Al llarg del volum es troben folis de dimensions més petites o bocins de paper encartats.
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12218
Location in volume ff. 2-6v (fol. moderna)
ff. 1-10 (Bayerri)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5422
Desconegut. Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2] Jhesus christus fillius [sic] Dei. | Historia [sembla afegit per una altra mà]
intr.: C5 om ffrederich emperador de Roma entengues que Pestre [sic] Johan emperador | de les Indies fos Rey e Catholich e molt poderos Rey e pus rich que | negun [sic] Rey del mon … E Pestre [sic] Johan ales pregaries de ffrederich emperador de ço que li dema | na lo feu cert e de mes e trames li vn libre scrit ab letres dor en la manera ques | seguex auant
intitulatio: M4 estre Johan per la gracia de deu entre los Reys christians deles jndies em | perador e Rey christia
salutatio: A tu ffrederich emperador de Roma e en entra | ment de tota amor
text: A tu ha plagut a nos trametre tos nobles | misatgers ab letres de pregaries quet fessem saber qual fe tenim e lo | poder que hauem e quals coses e marauelles son en les nostres terres … [ 6v] … A3 pres del desert dela part aquilonis dela miga jndia es vna gran prouincia en la qual | habiten los gigants los quals han de lonch .xxx. coldes e alguns ni ha de .xx. | mas los antecessors eren de .xl. coldes aquestos no poden passar los termens | sino ab nostra licencia car si eren gents coratgoses
Condition incomplet
References (most recent first) Editat a: Bayerri i Bartomeu (1926), “Una descripció geogràfica novelesca en català del sigle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Incomplet, però no per pèrdua de folis, car roman en blanc bona part del foli i el següent.

Segons TCM 0.16.2 és una versió diferent de la de New York
Record Status Created 2012-01-12
Updated 2018-03-20