Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5032
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call number Ms. 49
Title of volume Dietario de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey D. Alonso el V. de Aragó fins al Any 1478 ( f. 1)
Copied València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: VI (guardes en blanc) + 1-231 + 9 (en blanc) + 2 (títol a la primera, segona en blanc) + 232-376 + 19 (en blanc) + 377-421 + 15 (en blanc)
Page Layout 2 columnes (text)
3 columnes (índex)
37 línies (3ra)
Size pàgina 300 × 217 mm (3)
caixa 260 × 160 mm
columna 260 × 55 mm (índex)
Hand acurada del s. XVIII
Watermark lletres JHR BARCELO (sota un escut) (a la part més antiga)
lletres FAR RERES (dins d'un embolcall rodó) (a la part en blanc, amb plegat tabel·liònic)
Pictorial elements Titre courrant al marge superior, en la mateixa tinta que el text
Altres: sense cap mena de decoració
Other features Reclam: no té reclams
Pautat: tabel·liònic (en la taula, i a folis en blanc)
Condition en bon estat, llevat que el darrer plec està desprès. Paginació en tinta negra (pp. 1-231) contemporània de la còpia, la resta paginat amb bolígraf blau modernament. Aquestes paginacions no compten els folis en blanc. No hem controlat els errors de paginació
Binding pergamí flexible sobre cartó, amb cinc nervis que no sobresurten al llom; sense decoració, talls lleugerament jaspiats en vermell
Associated persons Altres índex de matèries, toponi \mic i onomàstic per Bartomeu Ribelles (P.), OP
References (most recent first) Tractat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 17
Descrit per: Avenoza (2011), Inspecció personal
Tractat a: Avenoza (2010), “La tradició manuscrita de la Vita Christi d'Eiximenis. València: Arxiu Històric Conventual Real Convent de Predicadors, Ms. 42”, Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009)
Tractat a: Esponera et al. (2003), “Apuntamientos históricos sobre el actual Archivo Histórico del Real Convento de Predicadores de Valencia”, Escritos del Vedat 308
Note Conté també un dietari atribuït a Gerónimo Soria (s. XVI fi), un altre anònim que arriba fins a 1698 i d'altres opuscles de caire històric o cronístic (sobre la ciutat o l'orde). Segons R. Lizondo el Dietari és còpia abreujada del ms. BUV 160

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12201
Location in volume pp. 1-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1768
Capellà d'Alfons el Magnànim. Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
Language català
Date escrit 1478 d.
Title(s) in witness Dietari de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey Dn. alonso el V. de Aragó fins al Any 1478. Añadides altres Memories Diáries desde el any 1516 hasta el de 1588, 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Dietari de varies coses sucseides en lo Regne de Valencia y en altres parts, escrites per un Capellàdel Rey Dn. alonso el V. de Aragó fins al Any 1478. Añadides altres Memories Diáries desde el any 1516 hasta el de 1588
text: Aquest victorios Rey en Jacme … [ 145] … a 4. hores apres mig jorn Eren de edat de 22 anys. Reg. 644
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12202
Location in volume p. 43a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4606
Desconegut. Lo Rey del cel
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 43a] Lo Rey del Cel, ó Rey del Rey [sic] … Com á bon Pare, é fel amic
Poetic Stanza 16 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12203
Location in volume p. 43b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4607
Desconegut. Lo nom propi ha guanyat
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 43b] Lo nom propi ha guanyat … Tot l'Estat comú d'aquell
Poetic Stanza 3 x 4
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12551
Location in volume f.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2126
Desconegut. Senyor Rey de Glòria
Language català
Date escrit 1461-09-23 a quo
Poetic Stanza 1 x 7
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12204
Location in volume p. 43b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4608
Desconegut. Huy València fa festa
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 43b] Huy Valencia fa festa … Entrau [molt ratllat] gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12205
Location in volume p. 45a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4609
Desconegut. Puys l'altessa reginal
Language català
Date escrit 1478 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 45a] Puix l'altesa eginal … Multiplicar virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 2011-11-01
Updated 2012-02-16