Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5030
City and Library Morella Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella
Collection: Call number Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa | Antic II
Copied 1301 1400 - [?]
Tortosa (i també Morella): 1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 179 (Betí)
ff.: 221 (Bataller)
Page Layout dues columnes (textos VIII-XI i XXI)
Size pàgina 220 × 148 mm
caixa 160 × 110 mm (Bataller)
Hand escrit majoritàriament per una sola mà (Betí (1917: 58))
es detecten canvis de mà a partir dels folis 236, 243-294, 257 i 282 (Bataller (2002: 276))
Watermark àncora (Bataller)
tisores (a partir del f. 193) (Bataller)
muntanya de tres cims (ff. 195-218) (Bataller)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
TÍtols en vermell
Rúbriques epígrafs en vermell
Condition manuscrit miscel·lani, amb nombroses obres en llatí, incomplet, li maquen folis al final. Foliació actual en aràbigs. En blanc els folis: 31v, 67, 80, 91, 107-108, 198-200, 211-217, 239-242 i 295. Conté anotacions marginals
Binding vedell verd sobre fusta, ha perdut la coberta posterior
Previous owners (oldest first) Francisco Manresa, notari Tortosa
Guillem Manresa, OFM
Joan Allepús, Clergue Morella 1470 (Restituí al cor de l'Església Major de Morella el manuscrit, el qual tenia en comanda (Betí 1917: 49))
Other Associated Texts cnum 338 MS: Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 109 (d), 1401 - 1425 [?]
References (most recent first) Tractat a: Alanyà i Roig (2005-06), “Culte i devoció a la Puríssima al Bisbat de Tortosa (segles XIII-XXI)”, Analecta Sacra Tarraconensia 21-44
Tractat a: Wittlin (1997), “Un sermón en latín de fray Antonio Canals, hecho en Valencia el 8 de setiembre 1392: la Virgen María, un libro”, Escritos del Vedat
Descrit per: Bataller Català et al. (2002), “Les traduccions catalanes del “Liber de Moribus Hominum et Officciis Novilium Super Ludo Schachorum” de Jacobus de Cessulis [tesi]”, 273-8
Tractat a: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 58-66 i làm.
Note manuscrit miscel·lani que es donava per perdut des de la Guerra Civil. Tota la informació que disposem sobre el còdex i el seu contingut és de segona mà

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12630
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11426
Desconegut. Nota sobre els arbres fruiters i la fruita
Language català
Date escrit 1430 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Nota XXX species arborum fructifferarum et nichil plus jnuenjuntur
? TEXTI: fruyts que hom no lance res
text II: fruyts menja hom lo defora e lance lo de dins
text III: menja hom lo de dins e lança lo deffora
Condition incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3608
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3676
Desconegut. Pus que perdech, li mercader la fes
Language català
Date escrit 1401 - 1410 ca.
Incipits & explicits in MS text: Pus que perdech li mercader la fes … Per cert ladonchs fon tot lo mon perdut
Poetic Stanza 1 x 12
Note M. Betí, a l'hora de descriure el manuscrit, va transcriure aquest testimoni íntegrament; era la peça núm. 26 del volum, segons les informacions de Betí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11932
Location in volume ff. 1r-26v
ff. 245-296
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11192
Guillem Manresa. Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria ([?])
Language català
Date escrit 1405 - 1409
Incipits & explicits in MS rubr.: Tractat dela sagrada concepcio dela verge Maria
text: A3 honor e gloria dela molt alta emperadriu digna de gran honor e lahor la humjl verge Maria a pregaries de alguns seus deuots vn sotil [?] religios del orde del glorios sent ffrancesch … Acabat es a lahor de deu lo present tractat segons la dita prometença
Note ocupava 26 folis i fou escrit per quatre mans, era la peça núm. 28 del volum segons Betí. La versió de Corella (princeps 1490) fou esmentada per Aguiló i per Haebler, però no es conserven exemplars. La identificació de l'obra planteja dubtes
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9586
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4596
Desconegut. Verge, qui est, sens macula concebuda
Language català
Incipits & explicits in MS text: Verge qui est sens macula concebuda … Per vos dompna per tots li fels temuda | Amen
Poetic Stanza 1 x 4
Note M. Betí, a l'hora de descriure el manuscrit, va transcriure aquest testimoni, tot considerant-lo com un explicit en vers de l'obra anterior
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11933
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant (?])
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Contemplacio molt deuota e de gran ardor de cor del parlament que Jhesu christ hac ab la gloriosa verge Maria molt cordialment lo dimecres [sic] sant prenent comiat denunciantli les cruels penes e mort en lo seu sagrat cors adeuenjdores lo diuendres sant apres seguent
text: E donchs do dimarts [sic] sant en la nit … sacerdots dels juheus e phariseus e scriuans de la ley
Note en nota al text, M. Betí afirma que Jordi Rubió va comparar-lo amb l'imprès, i que en la seva opinió era “millor escrit i més ben perfilat”. Els fragments que se'ns han transmès es distancien bastant del text que duen la resta dels testimonis. Era la peça 30 del manuscrit i ocupava deu folis i una pàgina
Record Status Created 2010-12-28
Updated 2018-03-15