Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5026
Format llibre. ref. sec.. manuscrit
Author Montserrat Lamarca
Title Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Date / Location en preparació 2007-11:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 12-23 fot. bibliografia
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2042 Ed.: Barcelona: Acadèmia de Medicina, sense signatura. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1428 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXVI/3/4. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2081 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. 12o-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1413 Ed.: Barcelona: Ateneu. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-30. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 3192 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-2 (31). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1473 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-C2/30. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2525 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-8. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
manid 2088 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-17. Barcelona: Carles Amorós, 1547-09-01. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2790 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-5. Barcelona: Carles Amorós, 1532-10-12. Bartomeu Cucala, Confessionari molt útil per a les ànimes, escrit 1532 - ad quem.
manid 2644 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-15. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-10-20. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
manid 2012 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-8. Barcelona: Dimas Bellestar, et al., 1523-08-11. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2232 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2495 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1539. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2339 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-22. Barcelona: Carles Amorós, 1518. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 2655 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
copid 2038 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-3. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2039 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-35. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2040 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12-V-65. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2641 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 2365. Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. - 1505 [?]. Generalitat de Catalunya, Band sobre la preparació del safrà, promulgat 1501 [?].
manid 2236 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-22. Barcelona: Pau Cortey, et al., 1568. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2670 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2140 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-26. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1884 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (7). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2048 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-47. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2211 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1628 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 36-8º. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3193 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar 74-Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1520 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Res 763-8º. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1918 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 2515 Ed.: Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-111. Barcelona[?]: Arnaut Guillem Montpesat [?], 1512 a quo. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Capítols de cort sobre els collidors, promulgat 1512.
copid 3196 Ed.: Barcelona: Col·legi d'Advocats. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2087 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/12. Barcelona: Carles Amorós, 1524. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
copid 1613 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/20. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1396 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/21. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1956 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/4. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1512 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/12. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 2223 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-VII. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1904 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-IX. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2080 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XII. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2081 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/1/1-XIII. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1359 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/21. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1360 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/9/22. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1256 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-363. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 2041 Ed.: Berlin: Preussische St., Qr950. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2653 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 03.367. Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]. Jaume de Erla, Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon, escrit 1506 ad quem.
manid 2370 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 04.262 F. Barcelona: Gabriel Pou, 1504-02-07. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2043 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 47.260 F. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1640 Ed.: Cambridge: University, Hisp.4.54.2. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2502 Ed.: Cambridge: University, Norton.b.81. Barcelona[?]: Johannes Luschner, 1504 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2112 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 546. Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. Elio Antonio de Nebrija, Introductiones latinae, escrit 1501 ca.
copid 3024 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar (RESERVE HISTORY). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2650 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 1747 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona[?]:, 1504 [?] - 1550 [?]. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2234 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2235 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Jaume Cortey, 1560. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 2045 Ed.: Girona: Provincial, A/5550. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2016 Ed.: Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
copid 1754 Ed.: London: British Library, G.6248. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1757 Ed.: London: British Library, 179.f.6. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1902 Ed.: London: British Library, C.63.i.9. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1912 Ed.: London: British Library, T.97*(3*). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2047 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/872. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1998 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2048 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 5/897. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2046 Ed.: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN), MO 3871. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2523 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/282. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 2059 Ed.: Madrid: Lázaro Galdiano, Inv. 15668. Barcelona: Carles Amorós, 1510 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
copid 2010 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1251. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2004 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2520. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1896 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/4041. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13244. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2229 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/14471. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 2535 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31409. Barcelona: Pere Montpesat, 1550 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1448 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39222. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2074 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39576 i R/39577. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2424 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39966. Barcelona: Carles Amorós, 1548 ad quem. Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2521 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (2). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2447 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2049 Ed.: Málaga: Pública, XVI/31. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1693 Ed.: Milano: Braidense, KK.X.47. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2141 Ed.: Minneapolis: Bibl. Univ. of Minnesota, TC Wilson Library Bell 1540. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1679 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V4184. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3061 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI F-4o.1. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1913 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.4o.45. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 2050 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.4o77. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2496 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578. Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2051 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3022 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3023 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3025 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2602 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Medicina HC327/1350. Barcelona: Johannes Rosenbach, et al., 1508-04-01. Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21.
copid 3017 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), sense signatura. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1931 Ed.: New York: Hispanic Society (Pres. Lib.), PC 3937 M3 1545c. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3020 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545b. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1915 Ed.: New York: Hispanic Society (Natural History), sense signatura. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3021 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545a. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3026 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), DP 124.8 M97 1562. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3027 Ed.: New York: Hispanic Society, JX 2043 C75 1592. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1942 Ed.: New York: Hispanic Society, PC | 3943 | M 16 | 1560. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2651 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve *Religion (double oversized) Mary, mother of Christ. La verge Marie del Puix… [Barcelona?] 1508. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510 [?]. Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem.
copid 3062 Ed.: New York: Hispanic Society. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2666 Ed.: Osca: Provincial, B-B-1359(2). Barcelona: Johannes Luschner, 1505-01-02. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 2052 Ed.: Palermo: Centrale, Rari 1147. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3194 Ed.: Palermo: Comunale, Preg.C.44. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2044 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E.36. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2706 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. B-27943. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1509-05-20. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 1630 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. OA.16. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1687 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Td79.1. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 1893 Ed.: Perelada: Palau, 92-II. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
copid 3195 Ed.: Perelada: Palau. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2652 Ed.: Perpignan: Archives Municipales, AA.7. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
manid 1067 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1514-12-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
copid 1908 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2082 Ed.: Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 20,1,1. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2053 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 9. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
copid 1897 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 144. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 2054 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 290. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1919 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1165. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 3236 Ed.: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, Rar-N-II-76. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1790 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (898). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3063 Ed.: Santiago de Compostela: Xeral, L.4125. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2207 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2425 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-1-18 (19). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach, 1512 a quo - 1513-08 ad quem. Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo.
manid 2047 Ed.: Sevilla: Colombina, 13-3-13. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2347 Ed.: Sevilla: Colombina, 119-2-15 (2). Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 2654 Ed.: Sogorb: Seminari. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1513 [?]. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512.
copid 1537 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/125. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2056 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/352. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2058 Ed.: València: Universitària, R-1/72. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2059 Ed.: València: Universitària, R-1/86. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2282 Ed.: València: Universitària, R-1/107. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 2060 Ed.: València: Universitària, R-1/168. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2061 Ed.: València: Universitària, R-2/98. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1898 Ed.: València: Universitària, Z-5/103. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 2848 Ed.: València: Universitària, Bh Z-16/113. Barcelona: Vídua de Carles Amorós, 1551-11-09. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 2044 Ed.: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica (Stamp. Barb.), S.II.8. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Source of Data for References bibid 5833 Anninger (1985), Spanish and Portuguese 16th century books in the Department of Printing and Graphic Arts. A description of an exhibition and a bibliographical catalogue of the Collection
bibid 5036 Aznar Rabaza (2000), Catálogo de la biblioteca del Seminario Conciliar de Segorbe hasta el siglo XIX
bibid 5033 Batlle (1920), Assaig de bibliografia barcelonina. Facsímils publicats ab motiu de les bodes d'argent de la llibreria l'Arxiu de Joan Bta. Batlle fundada en 1895
bibid 5028 Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke
bibid 5087 Bustamante y Urrutia (1946-48), Catálogos de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. 2. Impresos del siglo XVI. 1. 1500-1569. 2. 1570-1599
bibid 4261 Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84)
bibid 3016 Chabás Bergón et al. (1985), El “Lunari” de Bernat de Granollachs. Alguns aspectes de la història de l'astronomia a la Catalunya del Quatre-cents [amb edició facsímil]
bibid 5040 Esteban Mateo (1977), “Catedráticos eclesiásticos de la Universidad valenciana del siglo XVI”, Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 6. Siglos I-XVI
bibid 6682 Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno
bibid 5032 Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València
bibid 5039 González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers
bibid 5746 Gusmão (1964-66), Livros impressos no século XVI existentes na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora Franceses, 1. Tipografia portuguesa – 2. Tipografia espanhola – 3. Tipografia francesa
bibid 2662 Haebler (1897), The early printers of Spain and Portugal
bibid 5041 Lavoura et al. (2001), Tipografia espanhola do século XVI. A Colecção da Biblioteca Nacional. Coordena‡ão e organiza‡ão de M. E. B. L
bibid 5027 López Piñero (1987), Bibliographia medica hispanica, 1475-1950. 1. Libros y folletos, 1475-1600
bibid 5029 López Piñero et al. (1981-86), Los impresos científicos españoles de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus
bibid 5121 Madurell i Marimon (1969), “Jaume Cendrat”, Gutenberg-Jahrbuch
bibid 5122 Madurell i Marimon (1971), “Samsó Arbús”, Gutenberg-Jahrbuch
bibid 5119 Madurell i Marimon (1973), Claudi Bornat
bibid 5120 Madurell i Marimon (1979), “Claudi Bornat en Barcelona (1548-1581)”, Gutenberg-Jahrbuch
bibid 3315 Matosas (1960), “Fondos catalanes en la Newberry Library de Chicago”, Biblioteconomía
bibid 5123 Millares Carlo (1977), Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella [Fondo San Román]
bibid 5124 Millares Carlo (1981), “Introducción al estudio de la historia y bibliografía de la imprenta en Barcelona en el siglo XVI. Los impresores del período renacentista”, Boletín Millares Carlo
bibid 5030 Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana
bibid 4929 Odriozola (1985), Estadística de libros litúrgicos impresos para las diócesis catalanas (y Mallorca) y actual existencia (o no existencia) de ejemplares
bibid 5038 Palau Claveras (1973), Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 1901
bibid 5125 Palau i Dulcet (1990), Addenda & corrigenda o volumen complementario del tomo primero del “Manual del librero hispanoamericano” de Antonio Palau y Dulcet
bibid 5031 Querol (1999), Tortosa, república literària (1475-1800). Catàleg bibliogràfic d'escriptors i obres anònimes
bibid 5023 Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library
bibid 5034 Rodríguez (1967), “Autores espirituales españoles en la Edad Media”, Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 1. Siglos III-XVI
bibid 5126 Rogent et al. (1913), Les edicions lulianes de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
bibid 1479 Rogent et al. (1927), Bibliografia de les impressions lul·lianes. Amb un proemi, addicions i índex R. d'A, 1. 1480-1600
bibid 2664 Thomas (1921), Short-title Catalogue of Books printed in Spain and of Spanish Books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Museum
bibid 5005 Wagner (1988), Catálogo abreviado de las obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. España y Portugal
bibid 4732 Yeves Andrés (1997), La estética del libro español. Manuscritos españoles hasta finales del siglo XVI en la Biblioteca de Lázaro Galdiano
Record Status Created 2002-12-30
Updated 2012-04-20