Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4982
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Elena Roig
Title Inspecció personal
Date / Location 2004:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1469 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1215 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 687. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1190 Ed.: Eivissa: Arxiu Municipal (Isidor Macabich). Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1110 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 547. 1451 [?] - 1490 [?]. Bernat Oliver, Bisbe d'Osca, Excitatori de la pensa a Déu (tr. Desconegut), traduït 1410 ca.
manid 1363 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 563. Catalunya:, 1351 - 1400. Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?].
manid 1263 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2433. 1401 - 1450 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem.
manid 2168 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 14973. 1401 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 2226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1309A1. 1401 - 1500. Desconegut, Oració. O Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, compilat 1400 - 1500.
manid 1226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 6652. 1301 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
manid 1004 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 10152. 1361 - 1400. Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300.
manid 1242 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 11228. 1376 - 1450. Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1401 - 1500.
manid 1224 MS: Paris: Nationale-Richelieu, NAF 4232. 1341 - 1360. Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260.
manid 1968 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 200. 1501 - 1510. Desconegut, Bona fe es morta, escrit 1450 [?] - 1510 [?].
manid 1143 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317. 1351 - 1400. Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
Record Status Created 2002-10-21
Updated 2004-06-29