Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4965
Authors Andreu Pineda
Titles Gran temps aprés que palma de victòria
Incipit & Explicits text: Gran temps aprés que palma de victòria … y entre·ls seraphs vostr·ànima contemple
Date / Place escrit 1511 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Pineda et al. (2008), “Gran temps apres que palma de victoria [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 708-10 , n. vi (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:598 (ed. parcial)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4254
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [11]v - [13]
Title(s) Andreu Pineda, Gran temps aprés que palma de victòria, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [11]v] Andreu Pineda notari a la joya
text: Gran temps apres que palma de victoria … [ [13]] … y entrels seraphs vostranima contemple
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 2001-02-06
Updated 2012-01-28