Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4957
Authors Pseudo-Johannes
Titles Regiment de sagnies que sant Joan donà als seus deixebles
Date / Place escrit 1410 a. (data de la lletra)
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Johannes (S.) Evangelista, fe catòlica romana
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4274
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10162 (BITECA manid 1617)
Copied Bartolomeus (el volum acaba amb: “Deo gratias. Bartolomeus” en lletres gregues, cf. Schiff), 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness f. 89r-v
Title(s) Pseudo-Johannes, Regiment de sagnies que sant Joan donà als seus deixebles, escrit 1410 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Aquestes son los dies qui son bons a sagnar a tot hom he a tota fembra he a tota bestia altres son vedats he no son bons
intr.: L2o ben aventurat sent johan dona aquesta çiencia als seus dexeblese per la sobrefluytat dela sanch he per la malaltia del cors he dixlos axi. Yo he aquesta çiençia del meu senyor deu jhesu christ que nous dejats sagnar
text: Lo primer dia de qualque mes sera com si u fets serets grochs en la cara … [ 89v] … Cor en feries e juliol he de agost seriets si donchs nous eren mester gran
Note transcrivim complet el preàmbul
ID no. of Witness 2 cnum 9525
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 68vb-69rb
Title(s) Pseudo-Johannes, Regiment de sagnies que sant Joan donà als seus deixebles, escrit 1410 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 68vb] Aquests dies ques seguexen son dies Canjculars en los quals nons deuen sagnar
text: L3O benauyrat sent johan dona aquesta doctrjna als seus dexebles per fealtat … [ 69rb] … Al xxvj jorn no haura febra per quatre meses nj en tot aquell any no haura febra alguna
Note al final del títol una mà cursiva posterior ha afegit: “comensen en juliol”
ID no. of Witness 3 cnum 4247
City, library, collection & call number Toledo: Archivo y Biblioteca Capitulares, 97-23 (BITECA manid 1940)
Copied 1491 - 1500 (ff. 1-12)
1401 - 1410 (ff. 13-81)
1401 - 1430 (ff. 82-127)
Location in witness f. 13rb-va
Title(s) Pseudo-Johannes, Regiment de sagnies que sant Joan donà als seus deixebles, escrit 1410 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 13rb] lo benahuyrat sent jhoan dona aquesta scienia als seus dicipules per la sobre flujtat de sanc
text: .j. per las malauties .j. per dolor del cos .j. dixis aels jo he aquesta sciencia dela bocha … [ 13va] … aquesta sciencia es general per totz los mes del an
Language of Copy català provençalitzat
References Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121
Note aquest text està escrit a dues columnes: al costat de la primera columna hi ha el que sembla una relació de les febres per a les quals deuen ésser addients les sangries que es recomanen, i que ocupen a la segona columna el lloc paral·lel, però la lletra d'aquestes “rúbriques” és diferent de la del text, car és una semigòtica d'inicis del s. XV, força acurada; les rúbriques del f. 13ra-vb diuen: “ffebre terçaria, ffebre terçana doble, ffebre continua, ffebre continua doble, ffebre ratica, febre quartana, ffebre quartana doble (…) ffebre aguda”
Record Status Created 2001-02-05
Updated 2012-03-24