Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4955
Authors Jeroni Fabra
Titles En lo temps bell de nostra primavera
Incipit & Explicits text: En lo temps bell de nostra primavera … lo fruyt gustem Catherina senesa
:
Date / Place escrit 1511 (certàmen)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Fabra et al. (2008), “En lo temps bell de nostra primavera [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 710-3 , n. vii (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:599 (ed. parcial)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4244
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [13]v - [15]
Title(s) Jeroni Fabra, En lo temps bell de nostra primavera, escrit 1511
Incipit & Explicits rubr.: [ [13]v] Iheroni fabra a la joya
text: En lo temps bell de nostra primavera … [ [15]] … lo fruyt gustem catherina senesa
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 2001-02-01
Updated 2008-05-10