Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4954
Authors Miquel Garcia
Titles Fort y guarnit, castell inexpugnable
Incipit & Explicits text: Fort y guarnit, castell inexpugnable … de l'etern Déu, et pulchrior quam rosa
Date / Place escrit 1511 a quo (certàmen)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Garcia et al. (2008), “Fort y guarnit, castell inexpugnable [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 705-7 , n. v (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:599 (ed. parcial)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4243
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511? (BITECA manid 2393)
Imprint València: Joan Jofré [?], 1511 a quo (el certàmen se celebrà el 29-9-1511)
Location in witness ff. [10-11]v
Title(s) Miquel Garcia, Fort y guarnit, castell inexpugnable, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [10]] Miquel garcia a la joya
text: Fort y guarnit castell inexpugnable … [ [11]v] … de letern Deu et pulchrior quam rosa
Poetic Stanza 7 x 12
Record Status Created 2001-02-01
Updated 2012-01-28