Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4945
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Exodus
Llibre de l'Èxode
Date / Place traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
hebreu [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10564
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2880)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482 (Duran)
Bartomeu Rodrigues, 1475 - 1482 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 48,58,80
Title(s) Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
ID no. of Witness 2 cnum 12501
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19r
Title(s) Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?] 15:1-9
Incipit & Explicits intr.: [ 19r] Lauos canta moyses / e los fils de Jsrael la carmeca aquesta
text: Cantaren [sic] al | senyor car exalçat fon son cauall en son caualcador / e gita enla mar | sa força … los corrents congelaren los abjs en cor de mar dix lo enemich exalcare | a ell / e mostrare aell la mja saluacio Amen
Condition fragment
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
ID no. of Witness 3 cnum 9764
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 10r
Title(s) Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?] 15:1-9
Incipit & Explicits acc.: [ 10r] Senyor verdeu mjsericordia
intr.: Lauors canta moyses e los fils de israel la | carmeca aquesta
text: Cantarem al Senyor car exalçat fon | son cauall en son caualcador / egita en la mar sa | força … Los corrents conjelaren los abjs en cor | de mar dix lo enemich exalçare a ell emostrare | a ell La mja saluacio Amen
nota: questa oracio | me mostra en mallorqua hun mercader que era | vengut de barçelona que avia nom gabriel arguens | que a grans anys que es mort]
datatio: Dje vj mensis octobrijs anno Mo Dcc dictus raphael baro finit ductus de Carçere [expl.] cedula … cedula
Condition fragment
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 359-60
Note La datatio és de mà posterior i diferent de la del text
Record Status Created 2001-01-18
Updated 2017-10-28