Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4938
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Prohibició de prendre persona alguna per galera sense permís exprès i directe del rei
Date / Place promulgat 1431 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4208
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. cvjv-cviij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Prohibició de prendre persona alguna per galera sense permís exprès i directe del rei, promulgat 1431 a quo
Incipit & Explicits text: [ cvjv] Ara hoiats queus fa hom assaber | de part del molt alt senyor Rey que per | proueyr al Repos e pacifich assossech dela | ccosa publica de tots sos Regnes e terres | e assanyaladament per tolre labus que al|gunes persones atempten cascun dia | ço es de pendre homens vitualles mer|caderies e altres bens axi en mar com [f. cvii] en terra forciuolment e fer altres coses de mal | eximpli e dignes de punicio … [ cviij] … e sien tenguts affer fe tostemps | que per lo dit Capita generalment ne seran re|quests. E per tal que les dites coses sien | daciauant a tot hom generalment noti|ficades lo dit senyor mana la present | esser ab veu de crida publicada per tal que algu no puxa ignorancia allegar | e guart si quj aguardar si ha
nota: ffou feta la present crida per en Bernat cadi|reta ab .iiij. trompetes per los lochs acus|tumats dimecres a xiij. de Noembre del | any dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. | xxxj.
Note Espai en blanc per a la rúbrica, que no es va arribar a fer.
Record Status Created 2001-01-12