Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4935
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com tot acordat (…) si cas serà que serà pres, sien lliurats als capitans sense pagar carcellatge
Date / Place promulgat 1419-05-10
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Note [inc. rúbr. xciijv] Com lo senyor Rey Nalfonso mena que tot acordat de qualseuol ley condicio o stament sien sien [sic] de for del Capita Almirall de visalmirall o de sos lochstinents e si cas sera que seran presos en la Cort del veguer o dela Algutzeria sens pagar carcellatge sien lliurats als Capitans. [inc. text xciiij] Alfonsus dei gracia Rex Aragonum [f. xcv expl.] decima die madij a nno a natiuitate domini Millesimo CCCCº. decimo nono Rex Alfonsus.

La única còpia documentada es troba a Wien: Nationalbibliothek, Hansdchriften-Sammlung Cod. 3451, amb la rúbrica en català i el text en llatí.
Subject DRET
MAR
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05