Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4932
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat
Date / Place promulgat 1431-11-08
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de? probablement fou promulgat a texid 1028 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4202
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxxxiiijv-lxxxv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat, promulgat 1431-11-08
Incipit & Explicits datatio: [ lxxxiiijv] Dijous a viij. de Noembre del any .M. CCCC. | .xxxj.
text: ffou declarat en laudiencia del sen|yor Rey en presencia de micer Johan de fu|nes vicecanceller del dit senyor Rey que anegun | acordat nj guiat per lo senyor Rey no po-dia [f. lxxxv] esser donat clam de pau e de treua … [ lxxxv] … e fou ne Jutge micer Gabriel | Pere E fou liurat aquell mateix die lo dit | Cirlot al Algutzir dela mar
Note Aquesta disposició esmenta a Joan de Funes, vicari reial, documentat al Dietari del Magnànim (p. 194) i al jutge Gabriel Pere documentat a Barcelona el 1428.
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05