Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4926
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Anna Alberni
Title El Cançoner Vega-Aguiló: una proposta de reconstrucció codicològica
Source Literatura i cultura a la Corna d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui “Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana Antiga” (Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000)
Source associated persons Lola Badia (Ed.)
Miriam Cabré (Ed.)
Sadurní Martí (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2002: pp. 151-71
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1333 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1206 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 8. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2012-01-28