Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4924
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Parlament de Lleida
Date / Place promulgat Lleida 1357
Language llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 29
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:504-5
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XI:473-84
Note Parlament convocat a Saragossa el dia 14 de gener de 1357 per al dia 4 de febrer a Lleida. Començà el 21 de febrer a la Seu. Parlament del Braç Reial
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4063
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 146va-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Lleida, promulgat 1357
Incipit & Explicits rubr.: [ 146va] Capitula facta perpetua jn parlametnto Jlerde. Primum
text: I2Tem que les vendes deles dites jmposicions se hayen es deyen fer per los consols … [ 146vb] … tota vegada que sien requests per los consolls pahers econseyles e jurats de cascuna Ciutat vila eloch
epíleg: Ffuerunt laudata et aprobata per dictum dominum Regem .Petrum (…) in Ciuitate Cesaraugusta. die sabbato [?] .iij. die marcij Anno anatiuitate dominj .M.CCC.lvij. Et publicata … xxvij febrarij eodem anno
Note sis capítols
ID no. of Witness 2 cnum 10230
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 269v-270
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Lleida, promulgat 1357
Incipit & Explicits rubr.: [ 269v] Confirmatio dela pracmatica deuall scrita donada perlo Rey enPere en lany MCCClvij
text: Jtem sia de v.m. confirmat expresse e jnuiolablement fer obseruar la pracmatica del Rey en Pere ters feta enla ciutat de Saragossa la qual fonch feta lo darrer del mes de maig del any Mccclvij la qual dispon quelos bisbes é altres officials o Jutges ecclesiastichs … [ 270] … […]
Note al marge “Const. Cat. vol. 2 lib 1 tit 2 pa. 4 n. 6”. Explicit il·legible
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2001-06-29