Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4899
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com l'algutzir de la mar pot posar pena a totes persones abtes a lavorar en galees e com pot pendre fugitius e fer penyores
Date / Place promulgat Barcelona 1390-09-03
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4182
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. liiijv-lvijv
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com l'algutzir de la mar pot posar pena a totes persones abtes a lavorar en galees e com pot pendre fugitius e fer penyores, promulgat 1390-09-03
Incipit & Explicits rubr.: [ liiijv] Con algutzir dela mar pot posar pe|na de.xx. sous a totes persones abtes ala|uorar en galeas e con pot pendre fu|gitius e fer penyores e moltes altres coses
intitulatio: E2N Johan per la gracia de deu Rey da|rago … [ lv] … e de Cerdanya
salutatio: Al | feel nostre an Guillem gordiola Algut|zir deles nostres armades … tindra o regira Salut e | gracia
text: Per ço com de nostra altesa e excellen|cia se pertany prossegujnt los actes virtuo|sos fets per nostres predecessors Reys de Ara|go souen armar galeas e altres fustes | axi contra Jnfaels e altres enemichs … [ lvijv] … a vos | dit Algutzir donen consell fauor e | ajuda ne seran requests
datatio: Dada en bar|celona a .iij. dies del mes de Setembre | del any dela natiuitat de nostre senyor Mil | .CCC. Noranta. Petrus ça calm
Record Status Created 2001-01-11