Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4898
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com algú no es pot alegrar de guiatge d'armada sino de crims que hage comeses ans que la taula de acordar sia posada
Date / Place promulgat Barcelona 1369-07-04
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4181
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. l-liiv
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com algú no es pot alegrar de guiatge d'armada sino de crims que hage comeses ans que la taula de acordar sia posada, promulgat 1369-07-04
Incipit & Explicits rubr.: [ l] Com algu nos pot alegrar de guiatge | darmada sino de crims que hage co|meses ans que la taula de acordar | sia posada
intitulatio: N2Os Infant en Johan del molt alt | senyor Rey primogenit e de sos regnes e terres general Gouernador
tit.: At|tenens per part dels Consellers e prohomens … [ lij] … o alscuns deço ignorancia | allegar no puxen manam publicament | esser feta per la Ciutat de Barchinona e per | los lochs acustumats [sic] la crida seguent
text: [ lijv] Ara oiats queus fa saber atuyt gene|ralment lo molt alt e magnifich senyor | Jnfant en Johan del molt excellent sen|yor Rey primogenit e de sos Regnes e | terres general Gouernador. que com ell | ab letra sua hage declarat e ab la present crida declarar que alcun o alscuns acor|dats nj acordadors en les armades … [ liij] … mana aço ab veu de crida esser | atuyt generalment notificat
datatio: [ liiv] Data | en Barchinona a .iiij. dies del mes de ju|liol en lany dela natiuitat de nostre senyor M. | CCCC. lxviiij. Ja. cancellarius
Note als ff. liij-liiijv segueix una altra disposició de l'Infant Joan de 1369, amb la rúbrica en català i el text en llatí: "Que tot acordat per sos deltes hage as|segurar ab sagrament e homanatge | en les Corts del veguer e del batle | de Barchinona".
Record Status Created 2001-01-11