Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4897
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees
Date / Place promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10857
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 41v-42
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees, promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] Ordinacio del bescuyt quela cort del senyor Rey | dona ala xurma deles galees deles sues | armades
dispositio: [ 42] Primerament es ordenat que per la cort sien dades acascuna | persona que vaie en les galees deles armades del senyor | Rey … Jtem pan o bescuyt blanch aops del capita visalmjralls et | patrons.
ID no. of Witness 2 cnum 5045
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 72-73
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees, promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Ordinacio del bescuyt que la cort del senyor dona ala xurma deles gualeas [sic] deles sues armades
dispositio: P3rimerament es ordonat que per la cort sien dades a cascuna [“per vna” ratllat] persona qui vage en les galeas deles armades del senyor Rey xxiiij. onzes de pa [f. 72v] cascun die que son .ij. lliures … [ 73] … mesos per persona vna lliura .ij. sous viij dies de pan val lo mes per vna persona v. sous viij. diners de preu
ID no. of Witness 3 cnum 4180
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. xlviiij-l
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees, promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiij] Ordinacio del bescuyt que la Cort del | senyor rey dona a la xurma deles | galeas [sic] de sues armades
text: P3Rimerament es ordenat que per la cort | siem [sic] dades a cascuna persona … [ l] … val | lo mes per vna persona v. sous e .viij. diners de | preu
Note : Esmenta que la pena als que s'allistaren a l'armada i no hi concorregueren després a la convocatòria fou establerta per l'Almirall Vicent de Cabrera a "x dies de ffebrer del any M.CCC.lxj" (f. xlviiijv). Al marge del primer paràgraf es troba una anotació que actualitza la quantitat a la baixa.
Record Status Created 2001-01-11
Updated 2009-03-10