Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4884
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Josep M. Passola
Title Artesanía de la piel. Encuadernaciones en Vich. 1. Siglos XII-XV - 2. Siglos XVI-XX
Associated persons Emilio Brugalla (Prol. de)
Place / Publisher Vich: Colomer Munmany
Date / Location 1968-69:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1464 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 188. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 1629 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2614 MS: Vic: Arxiu Municipal, Cerimonial dels consellers (original). Vic: per a Antoni de Vila, 1496-07-31 ad quem. Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496.
Source of Data for References bibid 4886 Thomas (1939), Early Spanish Bookbindings. XI-XV Centuries
Record Status Created 2002-07-01
Updated 2011-04-04