Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4882
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Vicenç Beltran i Pepió
Title Inspecció personal
Date / Location 2002:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2547 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2100. 1301 - 1500. Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289.
manid 2593 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2108. 1401 - 1450. Arnau Destorrents, Consell sobre pau i treva, escrit 1339 [?] - 1445 [?].
manid 2637 MS: La Seu d'Urgell: Episcopal, sense signatura. 1451 - 1500. Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430.
manid 1383 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/921. Jacobus, 1385-07-13. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1353 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/2084. 1413-01-30. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1307 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/8267. Vall d'Hebron:, 1401 - 1450. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
manid 1890 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10078. 1401 - 1450. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
manid 1121 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17711. 1451 - 1500. Desconegut, Crònica universal de 1427, escrit 1427 a quo.
manid 1213 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 152, núm. inventari 4017. Ponts:, 1400 ca. Confraria de sabaters i cuirassers, Ordinacions, compilat 1500 ca.
manid 1564 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 161, núm. inventari 5424. 1486 a quo - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1529 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 172. 1451 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1572 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 175, núm. inventari 7076. 1489 a quo - 1500. Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem.
manid 1453 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425. 1401 - 1425. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
manid 1844 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 186, núm. inventari 7022. 1451 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 1360 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 232. 1401 - 1420. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1410.
manid 2614 MS: Vic: Arxiu Municipal, Cerimonial dels consellers (original). Vic: per a Antoni de Vila, 1496-07-31 ad quem. Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496.
manid 2615 MS: Vic: Arxiu Municipal, Cerimonial dels consellers (còpia incompleta). Vic:, 1476. Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496.
manid 2617 MS: Vic: Arxiu Municipal, Mostassaf. Vic: per a Ramon Coromina, 1511-10-22. Ofici del Mostassaf, Llibre del mostassaf de Vic, compilat 1366 - 1597.
Record Status Created 2002-06-27
Updated 2011-03-15