Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4876
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Breu crònica del rei en Pere el Cerimoniós
Croniqueta del rei en Pere (Massó)
Date / Place compilat 1387 a quo
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8743
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2664 (BITECA manid 1117)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?] (Bohigas), 1370 ca.
1369 d.
1341 - 1360 (Soberanas)
1401 - 1450 (Faulhaber)
Location in witness ff. 64va-66rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Breu crònica del rei en Pere el Cerimoniós, compilat 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 64va] Del Rey en Pere
text: L3O Rey en Pere fo fill del dit Rey Ambos succey a aquell en lo Regna … [ 66rb] … Emori en la Ciutat de barchelona la ujgilia de aperiçi En lay M.ccc.lxxxvij. e fo soterrat en la Seu de barchelona puys fo trelladat al monastir de Poblet E jaqui dos fills so es limfant don Johan primogenit E limfant don Merti duch de mont blanch
Record Status Created 2000-12-19
Updated 2008-12-17