Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4874
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author David Guixeras
Title La tradició textual del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis: una aproximació
Source Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996)
Source associated persons Carmen Parrilla (Ed.)
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña
Date / Location 1 1999: pp. 323-38
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Works texid 1502 Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387
texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
Record Status Created 2002-06-14
Updated 2012-01-28