Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4871
Authors Desconegut
Titles Refranys aragonesos i catalans
Incipit & Explicits text: Entre bueca e coralon | non sse qual seye mellor … Al buey por el cuerno, al homme por la pa[laura]
Date / Place escrit 1301 [?] - 1340 [?]
Language català
aragonès
Text Type: Vers
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 71-52 (ed. parcial)
Rius Serra (1926), “Refranes del siglo XIV”, Revista de Filología Española 365-72 (ed. ref.)
Note la llengua dels refranys que J. Romeu té per catalans està força marcada per la influència de l'aragonès, llengua general del recull, com ja indicà J. Rius Serra en editar-los. La major part dels refranys estan formats per dos versos apariats de diverses mesures
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4119
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2 (13-14) (BITECA manid 2569)
Copied 1341 - 1360 (J. Rius Serra, per al fragment estudiat)
Location in witness ff. 13ra-14vb
Title(s) Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 13ra] Romancea. prouerbjorum
text: entre b[ueca] [?] e [dorales] [?] non sse qual seye mellor … [ 14vb] … a lop durment no le entra la gossa al […] b[…] es por el cuerno al home por la pal[…]
Note la llengua d'aquests proverbis és més aviat aragonès que no pas català, tot i que alguns sí sembla que estan en llengua catalana, però bona part d'ells podrien llegir-se en aragonès i aquest és l'origen que els suposà en J. Rius, que dóna lectures més completes -algunes amb reserves- que les que podem fer avui: Inc.: “Entre bueca e coralon | non sse qual seye mellor”; expl.: “A lop durment no le entra lagosta el dent. Al buey por el cuerno, al homme por la pa[laura]”
Record Status Created 2000-12-04
Updated 2008-05-09