Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4870
Authors Desconegut
Titles Teixidora fóreu vós
Cobles noves de la Verge Maria
Incipit & Explicits text: Teixidora fóreu vós | per vestir lo despullat … ans que Adam no fos creat | per vestir lo despullat
Date / Place escrit 1515 ad quem [?] (princeps)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7 7 7 7: abbaabb
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 89-92 (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:490-491
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4113
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13) (BITECA manid 2568)
Imprint València [?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca.
Location in witness ff. [1]ra-vb ff. 93ra-vb
Title(s) Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]ra] Coples noues | dela verge Maria
text: Texidora foreu vos | per vestir lo despullat … [ [1]vb] … ans que. Adam no fos creat | per vestir lo despullat | Fin
Poetic Stanza 1 x 3, 12 x 7
Record Status Created 2000-11-29
Updated 2011-04-04