Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4866
Authors Desconegut
Titles O!, o!, o!, gran marevella!
Incipit & Explicits text: O!, o!, o!, gran marevella! … bé fan cantar la payella
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7ï: aab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 200-201 , n. 167 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 149-150 , n. xxxvi
Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 58-59 , n. 15
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:30
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[f iij]r-v , n. xxxiv
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 361-362 , n. xxxii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9583
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 38r-v
Title(s) Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Alia cantilena
text: O O O gran mareuella … [ 38v] … Be fan cantar la payella
Poetic Stanza 1 x 1, 5 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2000-11-03
Updated 2008-05-08