Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4852
Authors Desconegut
Titles E las, e jo què·m faré
Incipit & Explicits text: E làs, e jo què·m faré … ne si mi volets de bon grat
Date / Place escrit 1409-12-02 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7 7^ 7 7 7 7 7: ababcdcd
References (most recent first) Pagarolas i Sabaté (2000), “E las, e io que·m fare [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Pagarolas i Sabaté (1988), “Recull d'anotacions esparses dels protocols medievals barcelonins”, Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera 69 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject AMOR
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4100
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de Protocols, 76/4 (BITECA manid 1050)
Copied Barcelona: Antoni d' Estapera, 1409
Location in witness f. [1]
Title(s) Desconegut, E las, e jo què·m faré, escrit 1409-12-02 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Cobla
text: E las e io quem fare … Ne simj volets de bongrat
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 10155
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de Protocols, 76/4 (BITECA manid 1050)
Copied Barcelona: Antoni d' Estapera, 1409
Location in witness f. [1]v
Title(s) Desconegut, E las, e jo què·m faré, escrit 1409-12-02 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]v] E las Coble
text: E las io quem fare … Plorant e faent plant molt trist
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 6
Note sis versos inicials de la composició
Record Status Created 2000-10-30
Updated 2012-01-28