Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4841
Authors Pere Maça de Liçana i Cornell
Titles Lletres de batalla amb diversos cavallers
Date / Place escrit 1473 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4092
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 14-17v
Title(s) Pere Maça de Liçana i Cornell, Lletres de batalla amb diversos cavallers, escrit 1473 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 14] Don Pedro Maça. Lo señor Don Pedro Maça parti de Valencia (…) les quals letres son del tenor seguent. Primera letra
text: Al noble Don Pero maça e als cauallers de la companya. Lo rey [(Joan)]. Nobles magnifichs amats e feels nostres (…) a la nostra honor e reputacio. Dat en Perpinya a xviiij de Abril del any M. Quatrecents setanta tres. El Rey Joan. Climent. Secretari (…) … [ 17v] … Lo comte de Prades no entra aquella nit perque hague letra del Rey que restas en Enna. no entraren sino los Valencians y dos ó tres cauallers catalans y fonch la primera gent e socors que lo Rey en aquell siti tingue
Record Status Created 2000-10-24
Updated 2007-03-22