Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4835
Authors Ferran II, Rei de Corona d'Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Date / Place celebració Montsó 1512
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Corona d'Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6103
City, library, collection & call number Sogorb: Biblioteca Histórica del Seminario, (BITECA manid 2654)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Barthomeu Aguilar, 1513 [?]
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512 [?]
ID no. of Witness 2 cnum 10228
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 247-250
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512
Incipit & Explicits intr.: [ 247] Nouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini M.Dxij die vero jouis xxij mensis aprilis jntitulata
invoc.: Los noms del redemptor nostre Senyor Deu Jesuchrist y dela gloriosa verge maria mare sua humilment jnuocats
intitulatio: Nos don ferrando per la gracia de Deu Rey de Arago … de Oristan etc.
dispositio: Attenent que ab nostra sentencia arbitral per nos entre les pars desus scritas a viiij. de fabrer present donada y promulgada e stada donada ley e forma sobre lo repartiment, e, contributio faedores enlos carrechs vniuersals del nostre Regna de mallorca … [ 250] … que per nos en aquella es pronunciat en sa forsa y valor. Agustinus vicecancellarius
conf.: Lata fuit huius modi … et dilectum etc.
Note segueix en llatí fins al f. 269. Al marge del f. 247 “D. Rex Ferrandus secunda sententia super contributionibus ex [..]”
Record Status Created 2000-10-07
Updated 2008-01-16