Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4827
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa)
Date / Place celebració Tortosa 1442 - 1443
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 43
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XXI:1-190
Note Cort convocada a Saragossa l'11 d'agost de 1442 per al 7 de setembre a Ulldecona. La primera sessió es va celebrar el 19 d'octubre al Convent de Framenors de Tortosa i la darrera el 12 de febrer de 1443, duent-se a terme les sessions al mateix convent
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4045
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1116 (BITECA manid 2518)
Copied 1441 - 1450
Location in witness ff. i-clxxviijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1442 - 1443
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Grauamjna brachij ecclesiastici
text: Senyora molt excellent. A uostra molt alta senyoria lo brac [sic] ecclesiastich del Regne de Valencia humilment offer e expon los capitols e greuges deius contenguts. Och encara offir e ha per offerts axj com agreuges … [ clxxviijv] … altres carrechs axj reals com vehjnals ab les vehins dela dita vila segons antigament es stat pratjchat e acostumat pratichar
Condition fragment
Note greuges presentats a la Reina: als ff. i-lxvjv “Grauamjna brachij ecclesiastici” amb cxxx capítols; als ff. lxvij-cxiij “Grauamjna brachij militaris” amb lxv capítols i als ff. cxiiij-clxxviijv “Grauamina brachij Regalis” amb cxviij capítols. Al f. cxiiij una altra mà ha afegit: “Curiarum anni 1443”
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29