Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4820
Authors Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc)
Date / Place celebració Catalunya-Aragó (regne) 1414
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 37
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XI:305-438
Note cort convocada a Saragossa el 17 de febrer de 1414 per al 20 de març a Tortosa. La primera sessió es celebrà el 17 d'octubre al Convent de Framenors de Montblanc i la darrera el dia 3 de desembre, duent-se a terme totes les sessions al mateix convent
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9669
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 (BITECA manid 2818)
Copied 1419 [?]
Location in witness ff. 6v-8v
Title(s) Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc), celebració 1414
Incipit & Explicits rubr.: [ 6v] Reuocacio cuiusdam prouisionis jmpetrate per quendam Castellanum per quam fuerat sibi concessum vt posset tenere et facere Ostal agabellat vbi receptarent \a/ Castellanj papirea
intitulatio: N2os fferdinandus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … En Johan per la gracia de deu Rey de Castella de leo (…) e senyor de Vizcaya e de Molina
dispositio: Perço car yo so jnformat per alguns mercaders e patrons de Naus … [ 8] … e segellada ab nostro segell secret ab cera vermella en les spatles
datatio: Dada en la Ciutat de Caragoca a Trenta dies de Maig lany dela Natiuitat de nostre senyor M cccc Quatorze anys
conf.: yo Pere garcia la fiu scriure e per manament del senyor Rey darago … [ 8v] … aliqua ratione
testimonis: Jn cuius rei testimonium presentem fierij jussimus nostro sigillo munite
datatio: Date jn Villa Montisalbi Qujnta die Octobris Anno anatiuitate dominj Mo cccco Quartodecimo de ortig
ID no. of Witness 2 cnum 9668
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 (BITECA manid 2818)
Copied 1419 [?]
Location in witness ff. 4-5
Title(s) Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc), celebració 1414
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Saluamentum fororum et priuilegiorum factum siue concessum per magnificum principem et dominum domjnum Regem fferdinandum super eius aduentu ad Ciujtatem Valencie jnfra Triginta dicte spacium postquam recepit jnsignia siue sacratissime coronacionis pergamenta S.C.Apprj
intitulatio: I2n christi nomine Cunctis pateat euidenter Quod die Jouis jntitulata Octaua Martij anno anatiuitate dominj Millessimo cccco Quartodecimo Jllustrissimo ac victorioso Principe domino domino fferdinando dei gratia rege Aragonum … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Jn Aljafaria Ciuitate Cesarauguste personale existete … Quandam supplicacionem tenoris sequente
dispositio: Molt alt e molt excellent Rey Princep e poderos senyor Ala vostra gran senyoria humjlment supplicant … [ 5] … E aço en sdeuenidor no puxe en alguna manera a consequencia esser tret
conf.: Et de his omnibus dictis honrus Petrus desplugues requisiuit … Quod fuit Actum die loco et anno ac presentibus testibus supradictis
certificació: Sig ✠ num mei Pauli nicolai dicti domjnj Regis Secretarij … Corregit autem jn linea xx Pere a iij
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2011-02-28