Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4819
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Max Cahner
Title Llengua i societat en el pas del segle XV al XVI. Contribucions a l'estudi de la penetració del castellà als Països Catalans
Source Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1-6 d’octubre de 1979)
Source associated persons Jordi Bruguera (Ed.)
Josep Massot i Muntaner (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1980: pp. 83-255
References (most recent first) citat per: Martos (1999), “El còdex de Cambridge del Trinity College, R.14.17 (X2): descripció i estudi”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Source of Data for Persons bioid 1395 Lluís Palau, notari
Record Status Created 2002-05-16
Updated 2011-03-17