Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4817
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Tarragona - Montblanc - Tortosa)
Date / Place celebració Catalunya-Aragó (regne) 1370 - 1371
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia III:39-170
Note Cort convocada a Tortosa el 30 de gener de 1370 per al 25 de febrer a Tarragona. La primera sessió es celebrà el dia 9 de març a la Sala Capitular de la Seu de Tarragona i es va canviar de lloc el dia 14 d'octubre translladant-se la Cort a Montblanc (Església de Sant Miquel) i després, el 13 de gener de 1371 a Tortosa (Palau Episcopal i Casa del Consell). La darrera sessió tingué lloc el dia 18 d'abril de 1371; segons l'edició de la RAH acaben el 1372 a Tortosa
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4191
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Processos de Cort. Braç militar, 6 (BITECA manid 2584)
Copied 1370 - 1372
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tarragona - Montblanc - Tortosa), celebració 1370 - 1371
Incipit & Explicits intr.: In nomine Sancte et individue trinitatis patris et filii et Spiritus sancti. Noverint universi quod die xxx Januarii anno a nativitate Domini Millesimo ccc.o septuagesimo Cum illustrissimus princeps et dominus dominus Petrus dei gracia rex aragonum … o per exencio compliment daquestes coses fa e ordona la dita Cort los capitols seguents e les coses en aquells contengudes
text: Primerament la dita Cort ço es los tres braces daquella fan entre si a ops de la dita deffensio companyia de tenir a lur sou a ij anys comptadors del dia que la present Cort sera finada a avant ccc. homens a caval armats … Qua die mercurij xii Januarij dicto anno a nativitat domini MCCCLXXIIj dictus dominus Rex continuavit ipsam diem ad id quod supra ad diem mercurij proxime subsequentem
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29