Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4811
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona - Lleida)
Date / Place celebració Catalunya-Aragó (regne) 1364 - 1365
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 31
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:135-332
Note Cort convocada a Saragossa el 22 de gener de 1364 per al 25 de febrer del mateix any a Tortosa. La primera sessió es celebrà el dia 2 d'abril al Palau Reial de Barcelona; la Cort es traslladà a Lleida (Palau Episcopal) el 4 de novembre, a Barcelona (Convent de Framenors i Seu) el 16 de desembre i a Tortosa (Seu) el 15 de gener de 1365. Finalitzà el 24 d'abril de 1365
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4186
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1506 (BITECA manid 2579)
Copied 1364 - 1365
Location in witness ff. 77-83
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona - Lleida), celebració 1364 - 1365
Incipit & Explicits text: … a tot maior profit e segurtat del dit Berenguer Bertrant no requests ne demanats daqui avant lo dit general o los dits deputats a conexença daquests si puxe mudar corregir tolre et anadir una vegada e moltes no mudada substancia
conf.: Quibus siquidem Capitulis lectis et publicatis in presentia dicte Domine Regine … et tradi quot quot vellet publica jnstrumenta bulla plumbea seu sigillo magestatis vel alio comuni roborata
auten.: Signum Petri dei gracia regis aragonum … Qui promissis jnterfui eaque per Capitula in octo folijs pergameneis scribi feci et clausi et corrigitur in III.a linea XXIj Capituli ubi dits deputats
ID no. of Witness 2 cnum 4187
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Processos de Cort. Braç militar. Pere IV, tom IV (BITECA manid 2580)
Copied 1365 [?]
Location in witness ff. 1-[?]
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona - Lleida), celebració 1364 - 1365
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Capitula curiarum in civitate Barchinone celebratarum
text: Com lo molt alt princep e senyor lo senyor en Pere per la gracia de deu rey Darago (…) e de Cerdanya hagues manades Corts generals als cathalans en la ciutat de Barchinona e aquelles celebrassets vos molt alta senyora dona Alienor per la gracia de Deu regina darago (…) e de cerdanya axi com a lochtinent general
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29