Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4808
Format art. rev.. edició. imprés
Author Jaume de Puig i Oliver
Title Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla
Source Arxiu de Textos Catalans Antics
Date / Location 20 2001: pp. 453-510
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 12-6 despatx
Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 12-6 despatx
Source of Data for Works texid 2723 Desconegut, Biblia (tr. Desconegut), traduït 1300 [?] - 1350 [?]
texid 5103 Desconegut, Biblia AT, traduït 1380 [?] - 1420 [?]
texid 5102 Desconegut, Confessionari, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 5105 Desconegut, Historia Apollonii regis Tyri, traduït 1390 [?] - 1420 [?]
texid 5106 Desconegut, Llibre de les semblances de tots los hòmens, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 5101 Desconegut, Oració de sant Cebrià per guarir de malalties, escrit 1370 [?] - 1400 [?]
texid 3065 Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?]
texid 5107 Desconegut, Recull d'oracions, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2010 Joan Quintana, Lletra de batalla a ultrança, escrit 1520-11-05
texid 10041 Johannes, Evangeli segons sant Joan (tr. Desconegut), traduït 1300 [?] - 1350 [?]
texid 5104 Petrus Alfonsi, Dialogus Petri cognomenato Alphonsi ex iudaeo christiani et Moysi iudaei, traduït 1390 [?] - 1420 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 5306 MS: Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem. Sevilla: Colombina, 5-5-26, 1391 - 1440
cnum 5302 MS: Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381…. Sevilla: Colombina, 7-5-9, 1451 - 1475
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2346 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-26. 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 2284 MS: Sevilla: Colombina, 7-5-9. Raimon Joffre, 1451 - 1475. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
Source of Data for References bibid 4809 Cifuentes i Comamala (2011), La difusió de la ciència en català a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement. Catàleg de manuscrits i de primers impresos
Record Status Created 2002-04-11
Updated 2008-02-01