Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4805
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (València)
Date / Place celebració València (regne) 1358
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 2620 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358
Subject València (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4123
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 102 + 103v-108
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1348 [?]
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1358 [?]
Incipit & Explicits intitulatio: [ 102] En nom de deu e dela sua beneyta mare. Ala graciosa ajuda per uos molt alt princep e poderos Rey e senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
pream.: demanada ala cort general per uos senyor jndita o appellada als valencians e ajustada en la Ciutat de Valentia … que dauall es declarat
text: Ço es que per la rao desus dita … [ 108] … Item que daço puxem esser forçats e destrets perlo Gouernador del Regne
Note text transcrit amb dos tipus de lletra, una de librària i una altra de cursiva que fa afegits
ID no. of Witness 2 cnum 4124
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 109 + 110v-116
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1348 [?]
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1358 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 109] Loriginal dels greuges comuns ques deuen fer en reparacio del regne e dels fets dela diputacio
text: [ 110v] Item parra deure esser prouehir en via de greuge del peatge que fan pagar en arago als erbegants … [ 116] … e vegen quals coses se fan nes menegen en la dita diputacio
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2000-10-07