Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4794
Format catàleg de sala. ref. sec.. dactiloscrit
Author Casa de Alba. Biblioteca Archivo
Title Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Place / Publisher Madrid: Biblioteca de los Duques de Alba
Date / Location 2002:
Held by Madrid: Alba
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1027 Ed.: Madrid: Alba, 13621. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1281 Ed.: Madrid: Alba, V-21. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1271 Ed.: Madrid: Alba, V-22. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1288 Ed.: Madrid: Alba, V-23. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1545 Ed.: Madrid: Alba, V-25. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1547 Ed.: Madrid: Alba, V-44. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1546 Ed.: Madrid: Alba, V-54. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Source of Data for Libraries libid 1175 Madrid: Alba
Record Status Created 2002-01-28
Updated 2011-03-17