Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4793
Format catàleg de sala. ref. sec.. dactiloscrit
Author Juan Manuel Hernández
Title Referencia topográfica de piezas incunables. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Place / Publisher Madrid: Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Date / Location 1981:
Held by Madrid: Alba
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1027 Ed.: Madrid: Alba, 13621. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1281 Ed.: Madrid: Alba, V-21. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1271 Ed.: Madrid: Alba, V-22. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1288 Ed.: Madrid: Alba, V-23. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1549 Ed.: Madrid: Alba. València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Source of Data for Libraries libid 1175 Madrid: Alba
Record Status Created 2002-01-28
Updated 2011-03-28