Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4792
Authors Veguer de Barcelona
Titles Execució dels béns d'en Macià Torrella cossari
Date / Place promulgat Barcelona 1392
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Barcelona
DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4194
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. lviijr-v
Title(s) Veguer de Barcelona, Execució dels béns d'en Macià Torrella cossari, promulgat 1392
Incipit & Explicits rubr.: [ lviij] Con veguer de Barchinona feya exequ|cio [sic] en bens den Macia torrella cos|sari E apres con li fou contrestat | per visalmirall
text: E3N lany de .M. CCClxxxxij. foren | dats clams als Consellers e veguer | de Barchinona contra an Macia | torrella qui hauia armat vn leny e deyes | que robaua algunas persones axi daltres | Regnes com daquest … [ lviijv] … la qual manleuta fou feta dimarts | a .xxiiij. de deembre [sic] del dit any e al | peu dela dita manleuta appar la dita | cancellacio
Note Tot seguit es copien diverses disposicions en llatí amb la rúbrica en català: als ff. lviijv-lxiiijv es copia "Con lo senyor Rey en Johan ordona | en Almirall per tots sos Regnes Nu|go Comte de Cardona donan li | molt gran poder" (de 1387) i als ff. lxiiijv-lxvv "Con lo senyor rey en Johan mana | a sos officials que nos entremeten | dels acordats ne de res que sia contra | ordinacio de offici de Almirall" (de 1394). Al peu d’aquesta disposició, en lletra de mòdul més menut s’ha afegit una autentificació: “Ego Didacus garcie Jllustrissimj domini Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij bar|chinone presens translatum aquodam Regestro sigil|li secreti Comune Jntitulato in dicto Archiuo recondito | supersi seu scribi feci et cum codice legalitur comprobauj | Et vt fides plenior Jmpendatur hec mea manu | scripsi Jn testimonium promissorum.”
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-01-12