Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4791
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida)
Date / Place celebració Lleida 1242
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4044
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 126vb-133ra
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1242 [?]
Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1257 [?]
Incipit & Explicits intitulatio: [ 126vb] E4n nom de deu com no [sic] en jacme per la graçia de deu Rey darago … comte de barchinona.
pream.: entenens apau eajustiçia e abon estament earefformacio e abonança de la terra (…) aguessem manada cort general als catalans en la Cjutat de leyda … [ 127vb] … sia tengut les altres coses contengudes enlos dits capitols en son estament eença força duradores
dispositio: E2stabljm encara e hordonam sobrel capitol quj parla de la general cort cascun any en catalunya celabradora [sic] … [ 133ra] … ala present cort nostra general la qual Enla ciutat de leyda celebram als catalans
ID no. of Witness 2 cnum 4219
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. xlviij-liijv
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1242
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviij] Que nengun jutge o cort o veguer ho ofecial de tota nostra terra no constrega a crestia pagar renou a juheu
intr.: E5n lany de m.cc.xl.ij nos en Jacme … [ xlviij] … establjm fermament e manam
dispositio: que nengun jutge cort veger o altre oficial del Regne … [ liijv] … la qual dobla aya aquell bisbe quj la fora retre
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 260
Note constitució de Lleida de 1241 (1242 de l'Encarnacio|) segons Brocà, p. 260
Record Status Created 2000-10-04
Updated 2006-04-30