Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4786
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Julián Martín Abad
Title Post-incunables ibéricos
Place / Publisher Madrid: Ollero & Ramos
Date / Location 2001: pp. 573
Held by Barcelona: Biblioteca de treball INV 015 (460) MAR Biteca 18-4
Madrid: Nacional (BNE) INV 015 (460) MAR Biteca 18-4
Source of Data for Works texid 5072 Joan Alamany, De la venguda de Antichrist ab una reprobació de la secta Mahomètica, escrit 1502
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2606 Ed.: Antwerpen: M. Plantin. València: Joan Jofré, 1520-11-27. Joan Alamany, De la venguda de Antichrist ab una reprobació de la secta Mahomètica, escrit 1502.
copid 1803 Ed.: Argentona: Família Rectoret. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1433 Ed.: Barcelona: Advocats, R-254. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1434 Ed.: Barcelona: Advocats, R-265. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1813 Ed.: Barcelona: Advocats. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2646 Ed.: Barcelona: Advocats. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1807 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2167 Ed.: Barcelona: Arxiu de Protocols (Manuscrits literaris), Fragment 25. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1511. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
manid 2494 Ed.: Barcelona: Ateneu, 84-II. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2643 Ed.: Barcelona: Baldiri Carreras. Girona: Baltasar Avella, Prevere, 1501-10-27. Desconegut, Quattuor Passiones (tr. Desconegut), traduït 1501 a quo.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1808 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-57. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1809 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2525 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-8. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
manid 2612 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-12. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2647 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-19. València: Jorge Costilla, 1514-02-25. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2644 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-15. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-10-20. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2339 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-22. Barcelona: Carles Amorós, 1518. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 2478 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-24. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 2109 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-52. València: Joan Jofré, 1513-10-31. Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2641 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 2365. Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. - 1505 [?]. Generalitat de Catalunya, Band sobre la preparació del safrà, promulgat 1501 [?].
manid 1554 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 4633. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2670 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
copid 1887 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-48. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2355 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 5033 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya (Espona), Esp. 99-8º. València: Joan Jofré, 1511 ca.?. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu de l'Esperança, escrit 1511 - 1515 ad quem?.
manid 2669 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-34. València: Diego de Gumiel, 1515 ca. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 1810 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 87-Fol. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1888 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Res 207-8. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1649 Ed.: Barcelona: Seminari, 860 Cas. València: Jorge Costilla, 1514-06-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1309 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/7. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1466 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/8. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1811 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2875. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1482 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2882. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1812 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3358. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1814 Ed.: Boston: Public Library (Ticknor), D.131.1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1432 Ed.: Cagliari: Universitaria, R.II.25. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1815 Ed.: Cagliari: Universitaria, ROSS.K.10. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2605 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, f *SC5.C2785.511cd. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2653 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 03.367. Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]. Jaume de Erla, Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon, escrit 1506 ad quem.
manid 2370 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 04.262 F. Barcelona: Gabriel Pou, 1504-02-07. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1817 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Spa 132 515. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2093 Ed.: Cambridge: University, F 150.d.8.3. Barcelona: Johannes Luschner, 1505-01-02. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 1816 Ed.: Cambridge: University, F151.a.8.1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2502 Ed.: Cambridge: University, Norton.b.81. Barcelona[?]: Johannes Luschner, 1504 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2117 Ed.: Cambridge: University, Norton.c.102. València: Diego de Gumiel, 1515 ca. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 1800 Ed.: Cambridge: University, 5000.b.9. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1818 Ed.: Castelló de la Plana: Universitària, FR/XVI-70. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1819 Ed.: Chicago: Newberry, Wing fZP 540.G 955. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1619 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 47. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1625 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 48. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1624 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S. E. 49. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1626 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, S.E. 154. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1871 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1864 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1863 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1867 Ed.: Évora: Biblioteca Pública, Res. 37. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1973 Ed.: Genova: Berio, m.r.A/IV/2.12. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1621 Ed.: Girona: Provincial, Inc-163 (2) [Quart]. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1892 Ed.: Girona: Seminari, S/187 (2). Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 2073 Ed.: Girona: Seminari, S/187 (3). València: Jorge Costilla [?], 1502. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 2016 Ed.: Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
manid 1997 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 8o Hist. Hisp. 533. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1881 Ed.: London: British Library, C.62.f.22(1). Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1886 Ed.: London: British Library, C.62.f.22(2). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1820 Ed.: London: British Library, C.38.i.8. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1885 Ed.: London: British Library, T.97*(1*). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1880 Ed.: London: British Library, T.97* (3). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2148 Ed.: London: British Library, T.97* (3**). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1830 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/810. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1831 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-2 Pergo. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1825 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FOA 216. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 1828 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FG 2053. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1826 Ed.: Madrid: Javier Cerezo Jiménez. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1827 Ed.: Madrid: Javier Cerezo Jiménez. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2059 Ed.: Madrid: Lázaro Galdiano, Inv. 15668. Barcelona: Carles Amorós, 1510 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
copid 1874 Ed.: Madrid: Morbecq. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1307 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1407. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1821 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1257. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2052 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3005. València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1485 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3377. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1822 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/4368. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1823 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10534. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1402 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10833. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1614 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11748. València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1590 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13778. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2229 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/14471. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1622 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15465. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1801 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/28223. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1824 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31722. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2011 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/3047. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1829 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/28. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1451 Ed.: Madrid: Palacio, I/C/205. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1875 Ed.: Madrid: Palacio. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1862 Ed.: Manchester: J. Rylands, 12288. Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1802 Ed.: Mataró: Caixa Laietana. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1804 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI.4a76. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1623 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI 4o.355. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1618 Ed.: Montserrat: Monestir, Segle XVI 4o64. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1860 Ed.: München: Bayerische St., 2 P.o.hisp 12x (= verlust). València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1861 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general 1511. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1869 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1833 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM), Aureum opus COPY 1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1832 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM), Aureum opus COPY 2. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
manid 2651 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve *Religion (double oversized) Mary, mother of Christ. La verge Marie del Puix… [Barcelona?] 1508. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510 [?]. Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem.
copid 1834 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 183. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1835 Ed.: Oriola: Biblioteca Pública, R. 6720. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2666 Ed.: Osca: Provincial, B-B-1359(2). Barcelona: Johannes Luschner, 1505-01-02. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
copid 1483 Ed.: Oviedo: Universidad, A-379. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1873 Ed.: Oxford: Bodleiana, A A 16 Art. Seld. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2044 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. *E.36. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2706 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. B-27943. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1509-05-20. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 1627 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 1990 (4). València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1673 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. F. 678. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2098 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. LK7-7869. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 2099 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. Td 73252. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503. Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem.
manid 2529 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand (Tolbiac), Rés.YG.9. València: Jorge Costilla, 1514-06-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2638 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés.YG.10. Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2168 Ed.: Paris: Ste. Geneviève. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1511. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 2169 Ed.: Paris: Ste. Geneviève. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1509-05-20. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 1893 Ed.: Perelada: Palau, 92-II. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2704 Ed.: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, BIB 7215. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1511. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
manid 2652 Ed.: Perpignan: Archives Municipales, AA.7. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
manid 1067 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1514-12-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
copid 1879 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1878 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1876 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1806 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
copid 1364 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 107. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1858 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1429. València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1837 Ed.: Salamanca: Universitaria, 1071. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1838 Ed.: San Juan: Casa del Libro. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2516 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 29-V-2 (5). Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1839 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, 42-I-21. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1308 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1883 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20a. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1484 Ed.: Santiago de Compostela: Xeral, 14599. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
copid 1894 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
copid 1841 Ed.: Sevilla: Universitaria, R.72.2.12. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1840 Ed.: Sogorb: Seminari, O165. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3051 Ed.: Tarragona: Pública (Foguet), 1/154. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1511. Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem.
copid 1872 Ed.: Toledo: Cigarral del Carmen, sense signatura. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1842 Ed.: València: Arxiu del Regne (Real Cancellería), 610. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1854 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), XVI/195. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1855 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, Olim Bas Carbonell. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1853 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Biblioteca Nicolau Primitiu), signatura desconeguda XVI/21?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1891 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/522. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1844 Ed.: València: Municipal Central, 1338. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1843 Ed.: València: Municipal Central, 9698. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1845 Ed.: València: Municipal Central, 9699. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1846 Ed.: València: Municipal Central, BM-62. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2149 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3512. Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1852 Ed.: València: Universitària. Dret, 3-B*4696. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
copid 1847 Ed.: València: Universitària, R-1/20. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1960 Ed.: València: Universitària, R-1/148. València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1463 Ed.: València: Universitària, R-1/228. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1890 Ed.: València: Universitària, R-1/239 (2). València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1895 Ed.: València: Universitària, R-1/315. València: Jorge Costilla, 1514-02-25. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514.
copid 1848 Ed.: València: Universitària, R-2/78. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1877 Ed.: València: Universitària, R-2/124. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1849 Ed.: València: Universitària, R-2/133. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1889 Ed.: València: Universitària, R-2/173. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1850 Ed.: València: Universitària, R-3/90. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1857 Ed.: Valladolid: Universitaria (Incunables y Raros), 281. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1620 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV), XVI-1752. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1865 Ed.: Vitoria: Biblioteca del Seminario, DC 10014. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Source of Data for References bibid 5024 Colomer Amat (1995), “Contribució a l'estudi dels Flos Sanctorum catalans del segle XVI; una nova edició de Carles Amorós”, Locus Amoenus
bibid 5012 García Edo (2000), Bibliotheca Iuris Valentiae. Catálogo exposición. Biblioteca Valenciana, San Miguel de los Reyes
bibid 5032 Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València
bibid 5018 Guillermo Blázquez. Libros Antiguos (2000), Catálogo [V Salón del Libro Antiguo]
bibid 5019 Guillermo Blázquez. Libros Antiguos (2001), Catálogo n. 23 de Libros Antiguos y Raros
bibid 5746 Gusmão (1964-66), Livros impressos no século XVI existentes na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora Franceses, 1. Tipografia portuguesa – 2. Tipografia espanhola – 3. Tipografia francesa
bibid 4789 Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965)
bibid 5016 Llibreria Antiquària Delstres (2000), 1474-1985. Libros singulares. Catálogo 47
bibid 5021 Lyell et al. (1976), Early Book illustration in Spain; with an introduction by Konrad Haebler
bibid 5017 Mateu Ibars (1958), “El Aureum opus: índice de su contenido”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
bibid 4880 Miquel i Planas (1911-14), Introducció a les obres de Mossèn Joan Roiç de Corella
bibid 5013 Pinilla Pérez de Tudela (1990), El libro de los siglos XVI-XVIII en la Biblioteca de la Facultat de Derecho de Valencia
bibid 5023 Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library
bibid 5015 Rieunier et al. (2000), Bibliothèque d'un ancien Diplomate, et à divers. Voyages, incunables, atlas, livres á figures, textes rares, documents historiques, important ensemble de livres et de documents en relation avec le monde hispanique. Vente, Paris, Drouot-Richelieu, salle 6, 10 mars 2000. Commissaires-priseurs…
bibid 5014 Ruiz Negrillo (1992), “Impresos del siglo XVI en Toledo [tesi]”,
bibid 4788 Sancho Rayón (1873), Ensayos fotolitográficos
bibid 5020 Zunzunegui (1952), Catálogo de la Biblioteca del Seminario de Vitoria, 1. Manuscritos. Fotocopias de Manuscritos. Incunables. Lista de Obras por orden alfabético de autores
Record Status Created 2002-01-21
Updated 2015-09-14