Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4784
Authors Arnau Joan
Titles Estil de la governació
Incipit & Explicits pream.: Jatsia que la jurisdicció de la cort de la procuració general … los quals segons dret pertanyen a la dita cort
text: Primerament pertany a la dita cort … E aço mateix sia entès dels saigs qui iran ab los dists escrivans
Date / Place escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 273
Note tracta de vint-i-dos casos
Subject DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3073
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 122va-126va
Title(s) Arnau Joan, Estil de la governació, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 122va] I4ures ho jueu per aquell qui dix. jo son E no es altre … [ 126va] … la anima tua uage enaquell loch en lo qual los cans els fems posen Respona Amen
Condition incomplet
Note nomées es copia una de les jures finals
ID no. of Witness 2 cnum 9630
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxlviiiira-cclxvira
Title(s) Arnau Joan, Estil de la governació, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlviiiira] Stil dela gouernatio
pream.: I3Atsia que la iuredictio dela cort dela procuratio general del regne de valencia sia molt lata e ampla … los quals segons dret pertanyen ala dita cort
text: [P]3Rimerament pertany ala dita cort conexer de tots e sengles delictes e maleficis comeses … [ cclxvira] … la tua anima vaja en aquell logar on los cans giten e fan son stercol. La iura que han a fer los moros. Ille / jlle / alledi / le / ille / lla / illesu / huma / hamel / cusmach / hua / misach. Deo gracias
ID no. of Witness 3 cnum 4012
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cclxvra-cclxvira ff. 249ra-266ra
Title(s) Arnau Joan, Estil de la governació, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxvra] Stil de la gouernatio
pream.: I3atsia que la iuredictio dela cort de la procuratio general … los quals segons dret pertanyen ala dita cort
text: [p]3Rimerament pertany a la dita cort conexer de tots e sengles delictes e maleficis comeses … [ cclxvira] … la tua anima vaja en aquell logar on los cans giten e fan son stercol. La iura que han a fer los moros. Ille / jlle / alledi / le / ille / lla / illesu / huma / hamel / cusmach / hua / misach. Deo gracias
ID no. of Witness 4 cnum 3998
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1-VI-25 (b) (BITECA manid 2530)
Copied 1521 - 1600
Location in witness ff. 1ra-3vb
Title(s) Arnau Joan, Estil de la governació, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Stildela guouernatio
pream.: [I]3atsia quela iurediccio dela cort dela procuratio general del regne de valentia … [ 3vb] … e molts daltres del consel del S.or Rey
Condition fragment
Note podria ésser còpia de l'edició que el precedeix; copia la part final
Record Status Created 2000-09-29
Updated 2001-01-18