Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> > >
Work ID number BITECA texid 4783
Authors Jordi Centelles, Canonge de València [?] (Avenoza)
Desconegut [?]
Titles Esperanza res no dóna
Incipit & Explicits text: Esperanza res no dóna … qui ofen nunca perdona
Date / Place escrit 1511 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7 7 7ï: abbacdcdabba
References (most recent first) Avenoza (2002), “Una dansa de Mossén Jordi en el Cancionero general (1511)”, Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval 490 (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 312-313
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 217
Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 266-267
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:139
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 28 , n. x
Castillo et al. (1882), Cancionero general de Hernando del Castillo según la edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y 1557 2:144 , n. 917
Subject POESIA
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 3996
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/2092 (BITECA manid 2528)
Imprint València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15
Location in witness f. clxxxxviiirb-rc
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviiirb] Glosa suya a vna cancion que hizo mossen jordi de sant jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … [ clxxxxviiirc] … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Jordi de Sant Jordi, poeta
Note després de la transcripció d'aquesta composició, segueix la glosa en castellà de Crespí Valldaura, on s'interpolen de manera gradual els versos catalans d'“Esperança res no dóna”
ID no. of Witness 2 cnum 3997
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.9 (BITECA manid 2529)
Imprint València: Jorge Costilla, 1514-06-20
Location in witness f. clxxva
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxva] Glosa suya a vna cancion / que hizo mossen jordi de sant jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Jordi de Sant Jordi, poeta
ID no. of Witness 3 cnum 6119
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.10 (BITECA manid 2638)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1517
Location in witness f. clxiiiiva
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiiiva] Glosa suya a vna cancion : que fizo mossen jordi de sant jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 6129
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, f *SC5.C2785.511cd (BITECA manid 2605)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1520
Location in witness f. clxiiiiva
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiiiva] Glosa suya a vna cancion : que fizo mossen jordi de sant jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 4024
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/11740 (BITECA manid 2539)
Imprint Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12
Location in witness f. clxiiijva
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiijva] ¶ Glosa suya a vna cancion | que hizo mossen jordi de sant | jordi en lengua valenciana. |
text: ¶ Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 5146
City, library, collection & call number London: The British Library, G.11360 (BITECA manid 2603)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger, 1535
Location in witness f. clvjra
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clvjra] Gglosa [sic] suya a vna cancion que fizo mossen jordi de san jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 4023
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-VI-14 (BITECA manid 2538)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”), 1540-11-20 (colofó)
Location in witness f. clvjra
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clvjra] Glosa suya a vna cancion que fizo mossen jordi de san jordi en lengua valenciana
text: Esperança res no dona … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Note després de la transcripció d'aquesta composició, segueix la glosa en castellà de Crespí Valldaura, on s'interpolen de manera gradual els versos catalans d'“Esperança res no dóna”
ID no. of Witness 8 cnum 7342
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 2211 (BITECA manid 2540)
Imprint Antwerpen: Martín Nucio, 1557
Location in witness ff. cccjv-cccijra
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cccjv] Glosa suya a vna cancion que hizo Mossen Iordi de sant Iordi en lengua Valenciana
text: [ cccjva] Esperança res no dona … [ cccijra] … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 7350
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31886 (BITECA manid 2604)
Imprint Antwerpen: Philippo Nucio, 1573
Location in witness ff. cccjv-cccijra
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cccv] Glosa suya a vna cancion que hizo Mossen Iordi de sant Iordi en lengua Valenciana
text: [ cccjva] Esperança res no dona … [ cccijra] … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 3992
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia Española de la Lengua, Ms. 16 (BITECA manid 2524)
Copied 1701 - 1800
Location in witness f. 174r-v
Title(s) Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 174] Cancion de Mosen Jordí en Lengua Valenciana, que gloso Mosen Crespí: hallase en el Cancionero General impreso en Sevilla año 1540 fol. 156
text: Esperanza res non dona … [ 174v] … qui ofen nunca perdona
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Jordi de Sant Jordi, poeta
Autor (var.): Mosen Jordi
Note segons el catàleg es tracta d'un poema de Jordi de Sant Jordi, però cap dels seus poemes té versos d'aquesta mida
Record Status Created 2000-09-15
Updated 2008-05-10