Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4780
Authors Thomas Aquinas
Titles Ador-te devotament
Oració de sant Tomàs d'Aquino
Adoro-te devote
Incipit & Explicits text: Ador-te devotament … e ab los meus ulls e boca en la glòria tu loar. Amen
Date / Place traduït 1400 [?] - 1450 [?]
escrit 1240 [?] - 1274 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 13 13 11 11 13 13 12 14…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note no hem localitzat cap edició d'aquesta composició, que presenta irregularitats mètriques
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3988
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 132v-133v
Title(s) Thomas Aquinas, Oració de sant Tomàs d'Aquino (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] Aquesta oracio deuaill feita ordona sant thomas daquin del orde dels preycadors e deu se dir en lo adorament del sanct precios cors de Jesuchrist
text: Adorte deuotament … [ 133v] … e ab los meus huylls e bocha en la gloria tu loar amen
Poetic Stanza 7 x 4
References Crosas López (2005), Inspecció personal
Record Status Created 2000-08-17
Updated 2008-12-17