Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4778
Authors Giovanni Boccaccio
Titles De genealogiis deorum gentilium
Date / Place traduït 1396 ad quem
escrit 1350 - 1360
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut [?]
Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Note traducció d'un fragment, afegida al final de la tragèdia Medea
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3959
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. ccxxxiiij-ccxxxv
Title(s) Giovanni Boccaccio, De genealogiis deorum gentilium (tr. Desconegut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiij] La mort de Medea segons Johan bocaçi posa
text: Diu Johan bocaci que apres que la djta Medea hach morts sos ffills propis … [ ccxxxv] … E apres trobada la dita Medea exaltacio de honor entre los Romans los quals ignorants los seus maleficis com ffos ala nacio de aquells estranya ornaren aquella de diuerses sacrifficis axi com adeessa Segons que posa Macrobi
epíleg: Daci auant no tracta pus lo dit Johan bocaci dela mort de la dita Medea. be creu que Gayo celjo damunt allegat per Soljmo tracta dela mort dela dita Medea pus largament
ID no. of Witness 2 cnum 3951
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-3096 (BITECA manid 1757)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay), 1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay)
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)
Location in witness ff. 28v-29 ff. lxxxiiiiv-lxxxv
Title(s) Giovanni Boccaccio, De genealogiis deorum gentilium (tr. Desconegut…), traduït 1396 ad quem IV, XII
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] La mort de medea segons que johan b[ocaçj] breument posa
text: diu johan bocaci que apres que la dita medea ach mort sos fills … [ 29] … ornaren aquella de djuerses sacrificis axi com ha deessa segons que posa Macrobi
Note El nom de l'autor ha estat raspat i només s'endivina
ID no. of Witness 3 cnum 3961
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 173va-174rb
Title(s) Giovanni Boccaccio, De genealogiis deorum gentilium (tr. Desconegut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 173va] La mort de medea / segons Johan boçaci posa.
text: Diu johan bocaçi que apres qn la dita Medea hac morts sos fills propis segons apar atras en aquesta Tragedja quela djta Medea fugi soptosament en la Ciutat de Athenes E estant aquj ella pres per marjt Egeu constitujt en edat de vellesa … [ 174rb] … tracta dela mort dela djta Medea pus largament
ID no. of Witness 4 cnum 3977
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. ccxvv-ccxviv
Title(s) Giovanni Boccaccio, De genealogiis deorum gentilium (tr. Desconegut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxvv] Asy parla con madeya pres per marjt lo Rey egeu apres que fou exelada. Assi tracta con mada [sic] pre e per [sic] marjt lo Rey egeu
text: E3 dju Johan de bochacy que apres que la djta madea. ach morts sos ffills propis … [ ccxviv] … sagons que posa macrobi gran pilosop
Record Status Created 2000-08-04
Updated 2012-01-28